Archive for the Kollektivtrafik Category

Sjötrafikens framtid

Posted in Kollektivtrafik with tags , , on maj 23, 2012 by Christoffer

Igår fattade trafiknämnden beslut om att gå vidare med en upphandling av sjötrafiken. Det har varit en del turer kring detta ärende och efter att förvaltningschefen berättat om sin tankar på att strypa trafiken till Stockholm och ta de klassiska fartygen ur drift så reagerade rätt många. Folkpartiet gick ut tydligt för att försvara att skärgårdsbåtarna även i framtiden ska utgå från Strömkajen i Stockholm samt att de klassiska fartygen (Norrskär, Storskär och Västan) ska fortsätta gå i trafik.

Folkpartiet har fått igenom i Alliansen sina krav, och det är väldigt skönt. Det hade varit en enorm försämring av kollektivtrafiken i skärgården om båtarna bara gått till Vaxholm och Stavsnäs, för byte till buss.Vidare så beslutades att sjötrafiken nu ska upphandlas i tre delar (utefter geografiska områden). Det är väldigt bra beslut för sjötrafikens framtid och det ska bli spännande att följa de kommande upphandlingarna.

Klart Waxholmsbåtarna ska gå till stan!

Posted in Kollektivtrafik with tags , , , on april 12, 2012 by Christoffer

Det förbereds just nu ett förslag bland tjänstemännen inom förvaltningen på Waxholmsbolaget om att skärgårdsbåtarna ska sluta gå till Strömkajen inne i Stockholm. Det här känns väldigt märkligt. Självklart ska båtarna även i framtiden gå hela vägen in till Strömkajen, istället för som tjänstemännen nu verkar mena bara till Vaxholm, Stavsnäs och andra replipunkter.

Det här visar på ett mycket märkligt synsätt, argumentet är att det skulle spara tid. Men tiden är inte alltid det centrala för hur vi väljer att resa. Att slippa byta är ofta en viktigare faktor än själva restiden. För de boende i skärgården skulle detta vara en klar försämring jämfört med idag. Personligen så har jag svårt att förstå varför man skulle vilja göra en sådan förändring, utöver försämringen för de boende kommer det också försämra turistnäringen i skärgården. Det finns många sätt vi kan förbättra skärgårdstrafiken på, för att göra den mer attraktiv och effektiv, men att sluta köra båtarna in till Stockholm är inte ett alternativ.

Folkpartiet har skrivit ett öppet brev om detta till Christer G Wennerholm, och förhoppningsvis är detta inte någonting som har stöd hos något politiskt parti.

Fler som skriver om detta: Birgitta Rydberg, DN

Dags för tåg till Nacka

Posted in Kollektivtrafik with tags , , , , , on mars 9, 2012 by Christoffer

Det börjar äntligen röra på sig i frågan om tunnelbanans utbyggnad från Kungsträdgården och vidare mot Södermalm och Nacka. Det är verkligen på tiden, det har pratats och diskuterats under många år om en förlängning av tunnelbanan till Nacka men nu har en första idéstudie gjorts och två alternativ har tagits fram. Det ena alternativet är betydligt dyrare (ca 15,5 miljarder) och innebär en tunnel på sjöbotten, fördelen med denna lösning är att stationen på Södermalm inte blir fullt så långt ner under marken. Det andra alternativet är billigare (ca 11 miljarder) och innebär en bergtunnel, som då hamnar djupare ner under marken.

Birgitta Rydberg och Erik Ullenhag gick gemensamt ut igår och förordade att Folkpartiet i Stockholms län ställer sig bakom alternativet med bergtunnel, att bygget måste komma igång så snart som möjligt och att finansieringen ska ske i samarbete mellan kommunerna, länet och staten. Det här är verkligen otroligt bra och viktigt för Stockholm, och jag hoppas att Folkpartiet får med sig de övriga i Alliansen på detta.

Tunnelbanans förlängning till Nacka ger nämligen inte bara en otrolig förbättring för de boende i ostsektorn, bygget kommer dessutom att avlasta Slussen och därmed minska trängseln i en av de mest trafikerade delarna i stockholmstrafiken. Jag hoppas att den berömda spaden så snart som möjligt hamnar i den ännu mer berömde jorden för detta projekt.

Fler som skriver om detta: Birgitta Rydberg, Anders Ekegren, Anna StarbrinkFP:s trafikblogg,

DN uppmärksammar cyklar i tunnelbanan

Posted in Kollektivtrafik with tags , , , on februari 9, 2012 by Christoffer

DN uppmärksamar idag att trafiknämnden tagit beslut om att cyklar ska möjliggöras på de nya tågen som köps in till röda linjen. Jag skrev tidigare om hur Folkpartiet drev igenom detta i nämnden. Det är kul att detta uppmärksammas, och viktigt att det genomförs

Nya tunnelbanetåg blir cykelanpassade!

Posted in Kollektivtrafik with tags , , , on januari 25, 2012 by Christoffer

Igår på trafiknämnden tog vi beslut om att börja upphandla inköpet av nya tunnelbanetåg för röda linjen. Lennart Rhodin (FP) tillsammans med övriga i alliansen skrev i förra veckan om detta på DNs Stockholmsdebatt. Det är en enorm investering, på ca 7 miljarder – som kommer kunna öka kapaciteten med 12 tåg i timmen. Det är otroligt välbehövligt för att minska trängseln och göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

Dessutom så beslutades det att dessa nya tåg ska vara möjliga att ta med cyklar ombord. Detta efter att vi i Folkpartiet drivit frågan och fått med oss alliansen. Planerad trafikstart med de nya tågen är 2016, och då kan Stockholm få en mer flexibel kollektivtrafik precis som t ex Köpenhamn och Berlin där det är en självklarhet med cyklar i tunnelbanan.

Detta kommer kunna bli ett bra sätt att konkurrera med bilen, det är många som gärna cyklar till jobbet men som i praktiken har lite för långt till jobbet för att kunna cykla hela vägen. Nu kommer man längs röda linjen att kunna cykla till tunnelbanan och sedan fortsätta cykelturen väl vid stationen man ska gå av vid. Detta kommer kunna öppna möjligheter för många som inte bor direkt vid en station, utan idag kanske tar bil eller buss till tunnelbanan.

Jag tycker det är väldigt efterlängtat och skönt att vi nu kommer kunna se denna möjlighet bli verklighet med de nya tågen!

På besök i citytbanan

Posted in Kollektivtrafik with tags , , , on januari 11, 2012 by Christoffer

Igår var jag tillsammans med övriga i trafiknämnden på studiebesök i citytunneln. Det var intressant att vara på plats där det grävs, sprängs och borras. Det är otroligt efterlängtat att citybanan byggs, även om det som de flesta infrastrukturprojekt i Stockholm borde ha gjorts långt tidigare.

Kul att vara nere i tunnlarna i alla fall, hade det inte varit för alla maskiner och för att vi åkte i en turistbuss hade jag nog fått lite urban explorer-känsla. Hursomhelst, kul att se den blivande pendeltågsstationen under centralen – just nu mest en stor grotta.

Nya härliga budget

Posted in Kollektivtrafik, Socialpolitik, Stockholm with tags , , , on juni 14, 2011 by Christoffer

Jag skrev tidigare om ett enskild förslag ur vänsterns budget, det om folkhälsokomittéer. Det kan tyckas lite harmlöst egentligen även om det är märkligt. Vad som är desto mer oroande är att oppositionen är så splittrad och står mot en allians som är så enad och samspelt. Det är naturligtvis bra för oss i alliansen, men kanske dåligt för Stockholm i längden.

Det är också en intressant fråga vem man ska debattera mot i det här läget, de rödgröna har olika syn på det mesta från priset på SL-kortet, till skattesatsen, till synen på hur vården ska bedrivas. Lite tråkigt också att oppositionen i sann populistisk anda underfinansierar sina budgetar, det skapar en rätt skev debatt när de lovar saker för pengar som inte finns.

Hursomhelst, det är otroligt bra att Wennerholm har vaknat upp och insett att även tunnelbanan behöver byggas ut. Självklart blir det rätt långt fram i tiden även om staten går med på att medfinansiera ett sådant projekt. Tunnelbana är som bekant rätt dyrt… Oavsett så görs nu enorma investeringar (både på att bygga ut sjukvården och infrastrukturen) vilket är otroligt efterlängtat. Känns väldigt bra, jag hoppas att Stockholm kan fortsätta växa och bygga i den här takten.

Alliansens budgetSocialdemokraternas budget, Miljöpartiets budget, Vänsterpartiets budget

Fler om detta: Birgitta Rydberg

 

 

 

Kreativ opposition?

Posted in Kollektivtrafik, Socialdemokraterna, Socialpolitik with tags , , on februari 21, 2011 by Christoffer

Det har vid ett par tillfällen påståtts att Sossarna nu verklighet har krismedvetenhet till skillnad från 2006. Och visst kanske medvetandet finns om att ”business as usual” inte funkar om S ska komma tillbaka, men frågan är om de har en klar bild om vart de är på väg. Kriskommissionen tycks antyda att en vänstersväng är i antågande. Det ska bli otroligt spännande och se vad som händer på kongressen i mars.

Det jag tycker är intressant att se att de tecknen man kan se i Stockholm, är närmast att S sprattlar rätt ordentligt och till synes planlöst med armar och ben. Att S vill ha en krisgrupp om vårdplatserna i Stockholm är ett exempel, att deras förslag redan beslutade om, fler vårdplatser på gång är kanske beröm åt Alliansen eller generande för oppositionen.

En annan liknande historia utspelade sig i länets trafiknämnd på senaste mötet, S förfärade sig högljutt över hur illa kommunikationen sköttes fredagen 11 februari (fredagen när nästan alla bussar ställdes in i länet och det var klass-2 varning från SMHI) och att SLs styrelse inte blev kontaktad. SLs vice VD påpekade lite lakoniskt att hon visst ringt SLs styrelse och att SL haft kontinuerlig kontakt med entrepenörerna kring hur läget låg och att trafiken kom igång så fort det gick. Samt att SL ska utvärdera hur man skulle kunna agera ännu mer effektivt till nästa gång, och hur man kan samordna med kommunerna bättre för att få igång trafiken snabbare. Till exempel skottas bussgator ofta väldigt snabbt, men tyvärr hjälper inte det om t.ex. bussdepåerna inte prioriterats på samma sätt, vilket då leder till att bussarna ändå inte kunnat komma ut. Det finns saker att förbättra, och man ska nu lära sig inför nästa gång liknande oväder är på g. Men på sossarna lät det som att SLs hela organisation hade rämnat och vi stod på avgrunden av en katastrof som bara väntade på att sluka oss.

Mina intryck är att S saknar idéer och mest greppar efter halmstrån för att bedriva opposition. Resultatet blir en opposition utan egna idéer eller visioner. Tråkigt tycker jag, det är svårt att ha seriösa diskussioner om motståndaren inte ens har en bild av vad denne vill ha istället för ens egen politik.

Fler som bloggar om detta: Birgitta Rydberg, Anna Starbrink, Kent Persson

Årets skämt?

Posted in ekonomi, Kollektivtrafik with tags , , , on augusti 17, 2010 by Christoffer

Oväntade förslag dyker alltid upp i en valrörelse, men gårdagens Butler-förslag från Socialdemokraterna fick mig först att fundera på om det var något slags skämt eller om det var på riktigt. Efter att ha förvissat mig om att det verkligen var på riktigt tog mig en funderare på deras förslag.

Den första frågan är naturligtvis hur ska allt detta ska finansieras? För om det fanns en marknad för detta så skulle det uppstå. Någon svart marknad för dessa tjänster finns inte heller att tala om som kan göras vit via skatterabatter. Hade S tänkt att gå in med offentliga medel om det visar sig att det inte finns några privata företag som vill etablera sig på detta område? Ett mycket konstigt förslag, men det förhöjde underhållningsvärdet på valrörelsen i alla fall.

Fler som bloggar om detta: Nicholas Nikander, Amanda Brihed, Victor Zettermann, Andreas Froby, Birgitta Rydberg, Rasmus Jonlund

Mer kollektivtrafik med Folkpartiet

Posted in Kollektivtrafik with tags , , , , , on juni 14, 2010 by Christoffer

Nu har Folkpartiet lanserat sitt program för hur kollektivtrafiken ska byggas ut under de kommande åren om FP får fortsätta att vara med och styra i Stockholms län. Och jag måste säga att det är otroligt skönt att FP inte slår in på den väg av ofinansierade önskedrömmar som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har börjat på när de pratar om kollektivtrafiken i Stockholm. De vill bland annat skapa en ringlinje med tunnelbanan runt Stockholm. Naturligtvis finns inga pengar till detta, men säg för ett ögonblick att pengarna fanns – Varför då lägga dem på en ringlinje som ska gå i princip liknande sträckning som spårväg syd (Spårväg syd är en spårväg som jag personligen vill driva igenom, som i princip innebär att man gör spårväg av 172:ans busslinje) och en framtida utbyggnad av tvärbanan norr om staden? Varför då inte lägga resurserna på andra mer eftersatta områden? Det känns som sagt skönt att Folkpartiet är med i verkligheten och satsar på rätt områden.

Åter till Folkpartiets förslag så innefattas bland annat bättre möjlighet att ta med cykeln i kollektivtrafiken! Detta är otroligt efterlängtat, det ökar möjligheten att ta sig fram smidigt i länet om man kan kombinera kollektivtrafiken med cykeln. Dessutom vill Folkpartiet fortsätta bygga ut tvärbanan för att förbättra tvärkommunikationerna. Med Folkpartiet blir det också mindre trängsel i innerstan då de vill göra Buss 4 till en spårväg. Jag själv som pluggar på KTH kan intyga att det är helt hopplöst att försöka ta 4:an till eller från Östra station, det går oftast snabbare att gå och dessutom är trängseln enorm.

En nytt initiativ som kommer är det om båtbussar, bland annat följande: ”En första fullskalig båtbusslinje inom kollektivtrafiksystemet i en ”stomlinje” från Hammarby sjöstad/Liljeholmen till Hornsberg/Lindhagen, Alvik/Minneberg, Solna och Bällsta”. Detta skulle ge ett smidigt sätt att ta sig tvärs genom staden på!

Du kan läsa hela rapporten om Den Nya Kollektivtrafiekn av Folkpartiet här.

Andra som bloggar om detta: Birgitta Rydberg, Maria Wallhager, Rasmus Jonlund, Eric Wahlberg, Mark Klamberg

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.