Archive for the Bostadspolitik Category

Bostadsbristen löses inte genom halvmesyrer

Posted in Bostadspolitik with tags , , on april 18, 2012 by Christoffer

Regeringen presenterade i förra veckan en överenskommelse för att förbättra bostadsmarknaden i Sverige. Det är otroligt efterlängtat, men de presenterade förslagen skrapar bara på ytan av allt som behöver göras för att få ordning på bostadsbyggandet. Men ändå positivt att regeringen nu presenterar en rad förslag.

Regeringen vill i korthet få ut bostadsrättslägenheter på marknaden som idag inte hyrs ut. Detta genom att det nu ska bli tillåtet att inkludera sina avgifter för belåningen på lägenheten i hyran, vilket inte är tillåtet idag. Dagens situation leder till att det i princip alltid innebär en ekonomisk förlust att hyra ut i andra hand, resultatet är tomma lägenheter. Vidare sänks fastighetsavgiften  och  avgiftsfriheten för flerbostadshus förlängs med 5 år (till 15 år).

Det här är alla väldigt bra förslag, problemet är att det inte räcker. Problemen på den svenska bostadsmarknaden är för stora för att mindre förändringar på ytan ska hjälpa. Vi behöver fler grundläggande förändringar.

-Förenkla byggnormer. Det handlar om storleken på rum, fönster och bullnerivåer. Ta gator så som Avenyn i Göreborg och Sveavägen i Stockholm. De skulle antagligen inte kunna byggas idag på grund av bullernivåerna. Ändå så är dessa gator otroligt populära och priserna på bostadsrätterna kring dessa gator är väldigt höga, därför att det är många som inte tycker att bullret är så bekymersamt. Och de som vill ha en lugnare miljö, bosätter sig förslagsvis inte i en stadskärna i en väldigt stor stad. Både i Göteborg och Stockholm finns väldigt lugna områden som ändå ligger nära stan. När vi bygger ut våra städer idag borde vi kunna få nya Avenyer och nya Sveavägar. Det handlar om att få  en mer blandad bebyggelse än vad som byggs idag.

-Förenklade byggnormer 2.0. Byggnormerna som finns idag driver dessutom upp priserna på lägenheterna, både bostadsrätter och hyresrätter och bidrar till att det är svårt eller näst intill omöjligt att bygga billigt.

-Marknadshyror. Det är helt orimligt att vi idag inte tillåter att marknaden styr hyrorna på hyresrätter. Vi har sovjetiskt långa köer för att få en hyresrätt idag. Det är idag svårt att få lönsamhet på att bygga nya hyresrätter på grund av hyresregleringarna. Därför behöver vi marknadshyror. I Bryssel till exempel så går det att få en lägenhet samma dag som man söker, och det finns både billigare och dyrare lägenheter jämfört med Göteborg eller Stockholm.

-Minska antalet möjligheter till överklagan. Idag så överklagas i princip alltid nya byggprojekt vilket gör byggnationerna dyrare och tar längre tid.

Om Folkpartiet och Alliansen skulle ta tag i ovan nämna reformer så kommer vi i grunden kunna förbättra bostadsmarknaden i Sverige.

Annonser

Nostalgi kan vara en farlig känsla

Posted in Bostadspolitik with tags , , , on januari 24, 2012 by Christoffer

Det är intressant att läsa olika, ofta mer eller mindre bittra, inlägg om nybyggen eller byggprojekt i Stockholm. Tyvärr så f’ärgas dessa inlägg allt för ofta av nostalgi och rätt vaga formuleringar om vad man vill ha istället. Ett bra exempel är en artikel på DNs stockholmsdebatt för ett par dagar sedan. Artikeln ankalgar Stockholms översiktsplan ”promenadstaden” för att vara vag och otydlig, men artikeln tar inte upp något möjligt alternativ utan havererar endast om planens oduglighet, och att förtätning har blivit ett självändamål.

Att klaga på förtätning av staden är populärt i vissa kretsar, men vari ligger egentligen problemet? För mig luktar detta NIMBY-mentalitet lång väg. Jag tycker problemet egentligen är det motsatta – vi har en för gles stad. Många förorter ligger isolerade från varandra, utan naturliga sätt att promenera, cykla eller åka mellan områdena. Ett mycket konkret exempel är Östbergahäjden där jag bor. Det finns en väg som går runt höjden, men det finns bara en utfart. Det går inte på ett smidigt sätt att ta sig vidare till Liseberg som ligger precis nedanför höjden och mellan områdena ligger en liten rämsa med träd. Att kalla remsan för park är ett hån. Bättre hade varit om man faktiskt byggt ihop Östbergahöjden med omkringliggande områden (gamla Östberga, Liseberg och Årsta) för att få en möjlighet till liv och rörelse i området och därmed möjlighet till mer butiker (som idag saknas). Just detta planerar man att göra i viss utsträckning, genom att bygga bostäder på årstafätet. Reaktionerna låter inte vänta på sig, insändare skrivs där den tråkiga rishög som idag är årstafältet helt plötsligt framställs som guds gåva till reakreationen. Märkligt och väldigt nostalgiskt.

Artikelns final är en utläggning om hur hemskt det är med nya slussen och att den gamla var bättre och borde bevaras. Den attackerar beslutet för att vara ogrundat men hänvisar inte till någon undersökning som skulle stödja att tesen att det är hållbart att behålla gamla slussen. Märkligt och väldigt nostalgiskt.

Tyvärr så får nostalgin tyvärr ofta överhanden i diskussioner om stadsplanering. Det behövs fler som ifrågasätter att denna känsla ska få styra hur vår stad utvecklas i framtiden.

Frisk luft i ett instängt rum

Posted in Bostadspolitik with tags , , on oktober 3, 2011 by Christoffer

Ibland känns debatten kring bostadsbyggande som om man sitter i ett instängt rum och aldrig får komma ut. Dörren öppnas aldrig, det kommer inte in någon luft och väggar samt inredning är densamma som den alltid varit. Nya idéer sågas ofta med fotknölarna och det känns ofta som att dogmatism och egoism härskar i debatten.

I det sammanhanget är Jerker Söderlinds artikel som frisk luft till de personer som sitter i den instängda bostadspolitiska debatten. Hans förslag och åsikter borde inte vara radikala, men det är dem. Jag hoppas att vi en dag kan få en debatt som handlar om hur vi ska utforma Stockholm och andra städer, där det är en självklarhet att när en stad växer innebär det att den förändras. Istället för att behöva föra ett konstant skyttegravskrig i frågan om städerna ska få växa eller inte. För även om det är få i debatten idag som säger öppet att de är emot fler bostäder – är de flesta helt övertygade om att det inte behövs några nya bostäder just där de själva bor. Tyvärr innebär det att intressanta diskussioner om hur städer ska utvecklas förvandlas till ett om städer ska utvecklas.

”Jag är inte konservativ, men…”

Posted in Bostadspolitik, Stadsplanering with tags , , , on januari 7, 2011 by Christoffer

Denna fantastiska kommentar kan man idag hitta i Svenska Dagbladet, fast i lite annat format: ”Jag är inte alls motståndare till trenden att låta staden växa genom att bygga till på höjden eller förtäta på bredden. Däremot…”

Att ens försöka framstå som nyskapande, men att vid varje givet tillfälle argumentera emot nya högre hus är lite underhållande. Jag har aldrig sett en ledare från SvD med en mer progressiv syn på stadsplanering. Däremot är detta inte första gången ordet ”bevara” ekar från sagda institution.

Så, naturligtvis är det inte rätt att alltid bygga så högt som möjligt, lika lite som det är rimligt att i alla lägen säga nej till högre konstruktioner. Men det blir lite fånigt att ge sken av att man är för förnyelse, men vid varje givet tillfälle argumentera emot den.

Vad är att bygga med förnuft?

Posted in Bostadspolitik, Stadsplanering with tags , , , , on december 30, 2010 by Christoffer

Dagens ledare i DN har den aningen intetsägande rubriken ”bygg med förnuft”, men själva ledaren var faktiskt rätt intressant. En liten försiktig passage om att hyresregleringen bör ses över och sedan att staden behöver växa, men  ”inom ramen för en större idé kring staden och dess utformning”. Detta är ganska sunt, vi behöver en idé. Men frågan är vilken idé.

Tyvärr så använts dessa ord allt för ofta som ett slagträ för att bevara enhetlighet i Stockholm eller för att argumentera emot nya projekt. Självklart ska man bevara vissa unika miljöer (Gamla stan t ex) men samtidigt måste man tillåta att staden växer på höjden, med nya arkitektoniska skapelser (Globen ansågs förfula stadens stadsbild när den byggdes, nu är den en del av den skyline som är så viktig att bevara) och nya centra behöver skapas

DN tar upp att fler och fler vill bo i innerstaden, men missar att ta upp den givna lösningen: bygg ut innerstaden. Om innerstaden byggs ut kan fler centra i staden skapas vilket också minskar den absurt hårda koncentrationen av trafik till centralen som idag finns. En stad med fler centra kan också bli en mer dynamisk stad med fler attraktiva områden som gör att priserna inte behöver skena iväg på samma sätt. Men det kräver att bygger ut kollektivtrafiken med fler knutpunkter (som man gör med tvärbanan t ex).

Tyvärr tycks DN ha smittats av sjukan att på något slags stadsromantiskt sätt vurma för lokala butiker. ”En stad är mer än dess enskilda delar. Och det är inte fler monotona miljonprogramsområden eller enorma köpcenter Stockholm behöver.” Visst miljonprogramsområdena var inte lyckade, och nu behöver vi bygga ihop dessa satelitförorter så att en levande stad ska kunna skapas. Men att lägga sig i huruvida det behövs fler eller färre köpcentrum förstår jag inte. Är det önskvärt att försöka styra människors val av var de handlar någonstans för att försöka uppnå en romantiserad bild av hur man vill att en stad ska se ut?

En enkel observation i innerstan ser att det finns gott om småbutiker som klarar sig och frodas. Detta kommer naturligt i en innerstadsmiljö med tät bebyggelse. Därför kommer det naturligt om innerstaden byggs ut. Men man ska inte värdera att detta skulle vara mer värt en ett köpcentrum, vi ska bygga en stad människor leva och bo i. Och om folk väljer köpcentrum framför att handla i mindre butiker är det inte något politiker eller stadsplanerare ska lägga sig i.

Att bygga med förnuft känns som ett rätt vagt begrepp, men det är bra att DN tar upp debatten om Stockholms stadsbild och utveckling. Själv hoppas jag dock att idén om stadens utveckling ska styras av blandad bebyggelse och en lite mer osentimental hållning kring stadens ”känsla” (dvs, köpcentrum, höga hus och andra saker som inte ”fanns förr”)

Fler som bloggar om detta: Peter Soilander