Archive for the Miljö Category

Framåt för miljön

Posted in Miljö with tags , , , on augusti 24, 2010 by Christoffer

Idag presenterar Alliansen ett förslag till ny klimatbilspremie som kommer att införas 2012 om regeringen blir omvald. Själv tycker jag att förslaget är mycket bra, i korthet innebär det 40 000 kr i premie vid köp av bilar som har låga utsläpp av koldioxid. Detta innebär i praktiken att endast att elbilar är aktuella, samt eventuellt de bästa biogasbilarna. Men förslaget är teknikneutralt vilket är otroligt viktigt, det är alltså utsläppen som regleras inte själva tekniken för hur utsläppen minskas.

Samtidigt sade Peter Eriksson i sin utfrågning i P1 att han ville stänga ner kärnkraften under nästa mandatperiod. Det var något oklart om det var rödgrön politik eller bara vad Miljöpartiet ville. Jag tycker det är fantastiskt verklighetsfrämmande att tro att vi kan ersätta kärnkraften på 4 år utan att bli beroende av fossila bränslen. Vindkraften står idag för 2% av svensk el, Folkpartiet och Alliansen vill nu bygga ut vindkraften mer än någon annan regering tidigare gjort – men det räcker inte för att ersätta kärnkraften. Dessutom är inte vindkraften tillräckligt stabil (det är inte alla dagar det blåser…). Och hur blir Sveriges klimatpåverkan om vi hamnar i samma situation som Tyskland? Där började de rödgröna lägga ner kärnkraften med löften om sol och vind, i verkligheten blev de beroende av rysk gas istället. Nej, mycket bättre att fortsätta med kärnkraften som Folkpartiet vill, tills att vi har reella alternativ. Dessa kan fås fram genom forskning och utveckling, vilket regeringen också satsar på. Därmed tycker jag att Folkpartiet och Alliansens miljöpolitik är betydligt bättre och realistisk än MPs dito.

Fler som bloggar om detta: Nina Larsson, Magnus Andersson, Annie Johansson

Annonser

Utan Kärnkraft Stannar Sverige!

Posted in Miljö with tags , , on augusti 3, 2010 by Christoffer

Kärnkraft är inte perfekt, men det är den bästa lösningen vi har idag. Om vi skulle skrota kärnkraften finns två alternativ: Rysk gas eller så får Sverige stanna tills vi har forskat fram effektivare sol, våg och vindkraft. Vi i LUF tycker valet är klart: vi måste behålla kärnkraften tills vi realistiskt sett kan ersätta den med något bättre. Därför tycker vi Folkpartiet och regeringens satsning på forskning är så utmärkt. Men idag har vi en situation där Sverige stannar utan kärnkraft. Detta uppmärksammade vi idag på centralen i Stockholm och runt om i staden på tunnelbanan. Se gärna vår filmer:

Kampanjen blev riktigt lyckad och ett stort tack till alla våra medlemmar som var med och gjorde kampanjen så lyckad.

Fler som bloggar om detta: Victor Zettermann, Amanda Brihed, Unga Folkpartiet

Åka igenom stan eller runt den, det är frågan

Posted in Kollektivtrafik, Miljö with tags , , , , , , on mars 30, 2010 by Christoffer

Alliansen berättade igår att Förbifart Stockholm tillsammans med en rad andra infrastrukturprojekt äntligen ska komma igång, om Alliansen vinner valet förstås. För vad händer om den andra sidan vinner? Ingen vet just nu eftersom Vänstern och Miljöpartiet är så starkt emot. Lustigt kan tyckas, för mig som åker buss dagligen ser jag fram emot att förbifarten byggs så att trafikpropparna inne i och runt Stockholm löses upp. Att framkomligheten i Stockholm förbättras gynnar  naturligtvis inte bara oss stackars bussresenärer som aldrig kommer i tid utan även de som ska försöka ta sig igenom stan snabbt och smidigt. Som extra plus kan alla innerstadsbor se fram emot mindre partiklar i stan när den tunga trafiken som bara ska förbi Stockholm kan åka runt stan istället för igenom den.

Dessutom hjälper nu regeringen till med finansieringen av en rad kollektivtrafiksprojekt så som upprustning av Roslagsbanan och utbyggnaden av tvärbanan. Att regeringen satsar på både att lätta upp trafikstockningar och hjälpa till med utbyggnaden av kollektivtrafiken är en bra symbios av realism och miljötänkande! Till skillnad från Miljöpartiets önskedrömmar, men visst kan MP säga nej till förbifarten men det gynnar inte trafiken, bussarnas framkomlighet eller tillväxten för den delen. Intressant att se hur S ska ställa sig till frågan om att bifalla förbifarten eller samarbeta med MP!

Fler liberaler skriver om förbifarten: Maria Wallhager, Lotta EdholmMark Klamberg, FP Bromma, Per Pettersson, Amanda Brihed

Fler alliansbloggar om förbifarten: Kent Persson, Per Ankarsjö

Ledning mot ovisshet

Posted in Europa, Miljö with tags , , , on november 6, 2009 by Christoffer

Nu har den svenska regeringen sagt ja till Nord Stream efter att ha gjort rigorösa kontroller så att gasledningen inte påverkar miljön där den nu kommer att byggas. Frågan är dock om det inte krävs att fler aspekter tas in. För vad händer med det säkerhetspolitiska konsekvenserna för östeuropa? Det riskerar att leda till att Rysslands möjligheter att hota länder inom sin ”intressesvär” medan västeuropa inte behöver störas av strypta gasleveranser. Tyvärr verkar det dock som att regeringen på denna punkt inte hade något handlingsutrymme, Mark Klamberg skriver ”Däremot ser jag det som närmast omöjligt för Sverige att vägra ansökan med hänvisning till att gasledningen på något sätt skulle förändra den säkerhetspolitiska balansen i eller kring Östersjön. Något sådant tillåter inte havsrättskonventionen”. Problemet är därmed att Ryssland kan utnyttja Europas splittring i första läget och kan avtala med Tyskland utan att behöva oroa sig för de baltiska staterna och Polen, Putin kan tala med länderna var för sig och utnyttja att unionen inte har någon enad röst.

Läget kommer förhoppningsvis förändras i och med Lissabonfördraget (och en gemensam utrikespolitik), det viktiga är att Ryssland inte i framtiden ska kunna utnyttja olika länder inom unionen för sina egna syften. Visserligen är gas långt mycket mer miljövänligt än vad kol, olja, bensin och i vissa fall etanol. Men det innebär ett säkerhetspolitiskt problem, framförallt för länder i Rysslands närområde där Putin och hans gelikar är väldigt intresserade av att lägga sig i andras inrikespolitik. Bästa exemplet är kanske Ukraina. En tanke, antagligen för radikal för europeiska politiker, vore att godkänna en ökad import av gas från Ryssland i utbyte mot demokratiska reformer. Annars finns faktiskt andra alternativ borde från centralasien och från Europa som innebär mindre bekymmer och i fallet centralasien, större chans att knyta länder med osäker framtid närmre Europa och därmed öka chanserna för demokratisk utveckling.

Om vi nu promt ska vara mer beroende av naturgas, vilket jag är något tveksam till.

Mot säkrare tider

Posted in Miljö on november 3, 2009 by Christoffer

Jag har tidigare skrivit på bloggen om vad som skulle kunna hända om vi lade ner kärnkraften här i Sverige, som delar av oppositionen vill. Till min stora glädje så har nu regeringens utredning kring kärnkraften kommit fram till följande; Förbudet mot ny kärnkraft avskaffas, Sverige ska inte ha fler än 10 kärnkraftsreaktorer och de gamla reaktorerna ska stängas innan nya sätts i bruk. Vilket öppnar för möjligheten att bygga nya reaktorer när de gamla behöver stängas ned på grund av ålder. Det känns skönt, nu kan vi gå mot säkrare tider för vår energiförsörjning. Detta måste ställas mot osäkerheten i hur vi ska lösa energiförsörjningen utan några reaktorer alls.

Ett intressant förslag är också att ett obegränsat skadeståndsansavar införs för industrin, för att fullfölja principen om att den som skräpar ned ska själv betala. Det blir ett hyfsat stort ekonomiskt incitatament för att bygga säkrare reaktorer.

Ser med spänning fram emot om oppositionen kan komma överens om ett alternativ och hur de i så fall ska se ut…

Mer info: SOU 2009:88

Eller kortversionen: ROD

Kärnkraft Vs Pandoras ask

Posted in Miljö on oktober 21, 2009 by Christoffer

Debatten om hur vi ska försörja Sverige med energi har ältats i olika omgångar. Det är kanske inte en av de hetaste frågorna, men antagligen en av de viktigaste. Speciellt för oss medborgare, missköts energipolitiken kan vi drabbas av både mörkläggning och/eller radikalt höjda elpriser.

Vi har faktiskt en inte allt för enkel situation, våra kärnkraftverk går mot slutet av sin livstid, och frågan ställs om vi ska bygga nya eller satsa på annat. Kärnkraften har problem som vi alla känner till, men den har en mycket stor fördel. Den släpper inte ut någon koldioxid. Man skulle kunna tänka sig att man satsar på t ex, vatten- och solkraft som ersättning, problemet är bara att vi idag räcker inte detta. Man gjorde ett ärligt försök i Tyskland, med världens största satsning på solkraft tillsammans med en satsning på vindkraft. Det räckte inte, och man blev beroende av Ryssland för sin energiförsörjning. Nu hann inte De Gröna och Socialdemokraterna helt avveckla kärnkraften i Tyskland, och väl är det. För tyskarnas del så hoppas jag på att den nya regeringen vågar satsa på kärnkraft igen, fokus nummer ett måste vara att bli kvitt energikällor som släpper ut koldioxid. Först efter det kan vi börja diskutera hur vi ersätter kärnkraften.

Att avveckla kärnkraften har dessutom den spännande faktorn att om vi misslyckas med att hitta tillräckligt mycket förnyelsebara energikällor, om vi inte importerar kärnkraftsel från Finland så lär vi mycket väl bli beroende av gas från Ryssland, då den är något mer miljövänlig än kolkraften från Europa. Då får vi Pandoras ask serverad på ett fat. Det är inte långt borta att det blir en ny energiförsörjningskris i Europa. Vill vi ta del av de risker som går hand i hand med att bli beroende av Ryssland för vår energiförsörjning? Samtidigt vill nog ingen importera kolkraft från kontinenten.

Det ska bli spännande och se vad S-V-MP kommer överens om för energiuppgörelse. Än så länge vet vi ingenting om hur energipolitiken för vänsteralternativet kommer att se ut. Lyckligtvis så har Alliansen kommit överens om hur vi både bevarar kärnkraft och satsar på förnyelsebara energikällor. Det är alltså än så länge kärnkraft och förnyelsebara energikällor Vs pandoras ask även när det gäller de politiska alternativen i Sverige.