Archive for the Socialpolitik Category

Massvaccineringens kostnad

Posted in Socialpolitik with tags , , on februari 15, 2012 by Christoffer

När Sverige massvaccinerades mot svininfluensan i höstas så var jag själv skeptisk. Jag vaccinerade mig inte, och kände inte något behov av det. Vissa varnade för att vaccinet inte var tillräckligt testat och det oroade mig mer än att få influensan. Nu när resultatet av massvaccineringen kommer fram och man jämför med andra länder så hade det inte så stor effekt, men det räddade 6 liv enligt Lisa Brouwers på Smittskyddsinstitutet. Men som flera andra påpekat är det naturligtvis svårt att faktiskt komma fram till en exakt siffra – så man ska nog ta detta med en nypa salt.

Människoliv är alltid ovärderliga och det är naturligtvis svårt för de ansvariga att på förhand veta konsekvenserna av det ena eller andra alternativet – men det borde inte vara något nyhet, ingen kan se in i framtiden. Jag tycker att det hade behövts lite mer sans och balans. Det fanns en masshysteri kring influensan, vilket ledde till att vi fick som mål att Sverige skulle vaccinera hela sin befolkning. Med facit i hand borde man valt Tysklands modell, med att bara vaccinera riskgrupper. Tyskland hade samma dödlighet per 100000 invånare som Sverige, men till en mycket lägre kostnad. Jag hoppas att socialdepartementet lär sig inför framtiden, att man nästa gång ska bli lite mer försiktig med att rulla fram stora trumman för liknande insatser i framtiden.

Det som mest borde vara anledning till eftertanke är att vaccinet haft negativa konsekvenser. Det är egentligen väldigt märkligt att man släpper fram ett vaccin som är så pass nytt.

Annonser

Ullenhag får mig på bättre humör

Posted in Mänskliga rättigheter, Socialpolitik with tags , , on januari 13, 2012 by Christoffer

Trevlig läsning på morgonen, Ullenhag dementerar att det finns en överenskommelse i regeringen om att kravet på tvångssterilisering vid könskorrigering blir kvar. Det var väldigt skönt att höra, nu är bara frågan hur länge vi får vänta innan denna absurda reglering förpassas till historien.

KD vinner tid

Posted in Mänskliga rättigheter, Socialpolitik with tags , , on januari 12, 2012 by Christoffer

Jag känner mig besviken över att KD har lyckats vinna tid i regeringskansliet. Kristdemokraterna kommer inte lyckas stoppa avskaffandet av tvångssterilisering vid könsbyte i det långa loppet, men KD har lyckats försena förändringen. Enligt regeringen ska frågan nu utredas vidare för att den är juridiskt komplicerad. Jag förstår helt ärligt inte hur de övriga allianspartierna har köpt detta extremt märkliga argument, hur kan man skjuta en fråga på framtiden för att den är komplicerad? Och vad egentligen är det som är så komplicerat?

Egentligen är frågan enkel, det handlar om makten över sitt eget liv och sin egen kropp. Att Folkpartiet, Centrerpartiet och Moderaterna har gått med på att ge KD mer tid i denna fråga är pinsamt.

Fler om detta: LUF Storstockholm

Nya härliga budget

Posted in Kollektivtrafik, Socialpolitik, Stockholm with tags , , , on juni 14, 2011 by Christoffer

Jag skrev tidigare om ett enskild förslag ur vänsterns budget, det om folkhälsokomittéer. Det kan tyckas lite harmlöst egentligen även om det är märkligt. Vad som är desto mer oroande är att oppositionen är så splittrad och står mot en allians som är så enad och samspelt. Det är naturligtvis bra för oss i alliansen, men kanske dåligt för Stockholm i längden.

Det är också en intressant fråga vem man ska debattera mot i det här läget, de rödgröna har olika syn på det mesta från priset på SL-kortet, till skattesatsen, till synen på hur vården ska bedrivas. Lite tråkigt också att oppositionen i sann populistisk anda underfinansierar sina budgetar, det skapar en rätt skev debatt när de lovar saker för pengar som inte finns.

Hursomhelst, det är otroligt bra att Wennerholm har vaknat upp och insett att även tunnelbanan behöver byggas ut. Självklart blir det rätt långt fram i tiden även om staten går med på att medfinansiera ett sådant projekt. Tunnelbana är som bekant rätt dyrt… Oavsett så görs nu enorma investeringar (både på att bygga ut sjukvården och infrastrukturen) vilket är otroligt efterlängtat. Känns väldigt bra, jag hoppas att Stockholm kan fortsätta växa och bygga i den här takten.

Alliansens budgetSocialdemokraternas budget, Miljöpartiets budget, Vänsterpartiets budget

Fler om detta: Birgitta Rydberg

 

 

 

Billström i farten

Posted in Papperslösa, Socialpolitik with tags , , on juni 13, 2011 by Christoffer

 

Tobias Billström är i farten igen, han har kommenterat utredningen om hur papperslösa ska ges rätt till vård. Han kritiserar utredningen för att vara oansvarig och ”ge allt till alla utan kostnadsanalyser”. Jag undrar lite stillsamt om Billström ens har läst utredningen i fråga, analys av konsekvenserna finns med. Självklart finns ingen exakt summa stämplad i utredningen för hur mycket reformerna skulle kosta – men det ligger lite i sakens natur, vi vet inte exakt hur många papperslösa det finns i Sverige eller omfattningen av deras vårdbehov. Däremot hänvisar utredningen till Region Skånes kostnader som idag erbjuder vård till papperslösa, ”Landstinget räknade år 2009 med att kostnaden för denna vård skulle uppgå till ca 1,7 miljoner kronor. Detta belopp bör jämföras med det totala budgeterade beloppet för sjukvård i landstinget, vilket för det året uppgick till knappt 30 miljarder kronor”. Region Skåne bedöms som ett av det landsting som antagligen har flest papperslösa invånare med tanke på dess geografiska läge.

Det känns mer som att Billström är ute efter att försöka motverka en politik han inte gillar snarare än att han faktiskt har sakliga invändningar mot utredningens arbete.

 

Länk till utredningen i sin helhet.

Folkhälsokommittéer?!

Posted in Socialpolitik, Stockholm with tags , , , , on juni 8, 2011 by Christoffer

Vänsterpartiet i Stockholms län har ett något märkligt förslag för att förbättra social jämlikhet och nå en bättre hälsa i Stockholms län, de föreslår att en folkhälsokommitté införs med representanter från länets alla kommuner (Länk till deras budget, förslaget hittas på sid 27).

Det är ytterst tvivelaktigt att ökad byråkrati på detta sätt skulle vara till det bättre och egentligen liknar detta mest ännu ett misslyckat planeringsprojekt. Att politiker på detta handgripliga sätt via en kommitté ska rycka ut för folkhälsans försvar har jag svårt att se skulle leda till något annat än slöseri med skattepengar. Bortsett från det så har V en rad märkliga formuleringar och teser i denna vision om folkhälsokommittéer.

Vänsterpartiet menar att ”SLL saknar en genomtänkt strategi för hur folkhälsoarbetet ska integreras i sjukvården” och att ”Samtliga vårdcentraler ska ha ett klart definierat områdesansvar och en bevakningsfunktion när det gäller lokala hälsorisker och faktorer som påverkar folkhälsan”. Om vi börjar med det första, detta stämmer inte ens. Att jobba hälsofrämjande ingår i avtalen med vårdgivarna runt om i länet. Olika indikatorer tas till vara hos landstinget för att kunna leda till förbättringar. Den andra biten kring det så kallade områdesansvaret är även det lite verklighetsfrämmande. Riksdagens utredningstjänst har utrett om det finns fog för att påstå att områdesansvaret har haft effekt på hälsoläget eller jämligheten i hälsa. Svaret blev att det inte finns något sådant samband går att peka på. Så varför gå på vänsterns linje?

Men det mest fantastiska som vänstern vill är följande: ”de sociala skillnaderna i tobaksrökning och övervikt (ska) halveras (under en 10-års period)”. Alltså, rökning och övervikt är inte problem i sig utan det är bara ett problem om det finns sociala skillnader mellan de som röker och de som inte röker, mellan de som är överviktiga och de som inte är det. En lösning vore alltså att få de grupper som inte röker och som inte är överviktiga att gå upp i vikt och börja röka – då skulle den problematiska frågeställningen som vänstern ser vara löst. En orimlig slutsats kan man tycka – men rimlig given vänsterns utgångspunkt.

Dels kan jag tycka att det är tvivelaktigt med den här typen av folkhälsoinsatser, men framförallt är problemformuleringen jättekonstig. Ok, det är ett problem att folk är överviktiga och röker, det är dåligt för individen (men tänk om jag trivs med att äta mycket mat då?…) och för samhället som måste hosta upp mer pengar för vård. En rimligare slutsats är i så fall att man borde minska övervikten i samhället (psst, folkhälsokommittéer lär nog inte vara så effektiva i så fall…), men vänstern verkar inte tycka att övervikt är ett problem i sig, utan bara om vissa är överviktiga medan andra inte är det. Logiskt? Nej.

Nej jag är rätt nöjd med att vänsterpartiet inte är med och styr över landstingets budget. För den som vill läsa Alliansens budgetförslag i landstinget, hittar ni den här

Ja till sprutbyte i Södermanland

Posted in Socialpolitik with tags , , on mars 2, 2011 by Christoffer

Idag kom ett glädjande besked ifrån Södermanland, på fredag ger länssjukvårdsnämnden i Södermanland grönt ljus för att utreda sprutbyten. Dagens liberala hyllning är därför självklart tilldelad Thomas af Bjur (FP i Södermanland).

Fler landsting borde följa efter. Man är i Stockholm på gång att införa ett testprojekt med sprutbyten. Tyvärr så vill Moderatarna lägga käppar i hjulet för detta. Frågan är avgjord på landstingnivå, nu inväntas bara klartecken från Stockholms stad som är den tänkta samarbetskommunen. Socialnämnden har get grönt ljus, och frågan är på remiss i stadsdelsnämnderna. Förhoppningsvis krånglar inte moderaterna när det avgörs i fullmäktige. Dock lär det finnas majoritet för sprutbytesprojektet oavsett vad Moderaterna säger.

Det är tråkigt att Moderaterna agerar farthinder i denna fråga. Att dela ut rena sprutor i utbyte mot gamla bidrar så klart mindre smittspridning. Men framförallt öppnar det upp kontaktytor mellan vården och en grupp människor som befinner sig längst bort ifrån samhället, det är helt enkelt en chans för vården att få kontakt med dessa personer – vilket kan vara en väg ut ur missbruket.