Bostadsbristen löses inte genom halvmesyrer

Posted in Bostadspolitik with tags , , on april 18, 2012 by Christoffer

Regeringen presenterade i förra veckan en överenskommelse för att förbättra bostadsmarknaden i Sverige. Det är otroligt efterlängtat, men de presenterade förslagen skrapar bara på ytan av allt som behöver göras för att få ordning på bostadsbyggandet. Men ändå positivt att regeringen nu presenterar en rad förslag.

Regeringen vill i korthet få ut bostadsrättslägenheter på marknaden som idag inte hyrs ut. Detta genom att det nu ska bli tillåtet att inkludera sina avgifter för belåningen på lägenheten i hyran, vilket inte är tillåtet idag. Dagens situation leder till att det i princip alltid innebär en ekonomisk förlust att hyra ut i andra hand, resultatet är tomma lägenheter. Vidare sänks fastighetsavgiften  och  avgiftsfriheten för flerbostadshus förlängs med 5 år (till 15 år).

Det här är alla väldigt bra förslag, problemet är att det inte räcker. Problemen på den svenska bostadsmarknaden är för stora för att mindre förändringar på ytan ska hjälpa. Vi behöver fler grundläggande förändringar.

-Förenkla byggnormer. Det handlar om storleken på rum, fönster och bullnerivåer. Ta gator så som Avenyn i Göreborg och Sveavägen i Stockholm. De skulle antagligen inte kunna byggas idag på grund av bullernivåerna. Ändå så är dessa gator otroligt populära och priserna på bostadsrätterna kring dessa gator är väldigt höga, därför att det är många som inte tycker att bullret är så bekymersamt. Och de som vill ha en lugnare miljö, bosätter sig förslagsvis inte i en stadskärna i en väldigt stor stad. Både i Göteborg och Stockholm finns väldigt lugna områden som ändå ligger nära stan. När vi bygger ut våra städer idag borde vi kunna få nya Avenyer och nya Sveavägar. Det handlar om att få  en mer blandad bebyggelse än vad som byggs idag.

-Förenklade byggnormer 2.0. Byggnormerna som finns idag driver dessutom upp priserna på lägenheterna, både bostadsrätter och hyresrätter och bidrar till att det är svårt eller näst intill omöjligt att bygga billigt.

-Marknadshyror. Det är helt orimligt att vi idag inte tillåter att marknaden styr hyrorna på hyresrätter. Vi har sovjetiskt långa köer för att få en hyresrätt idag. Det är idag svårt att få lönsamhet på att bygga nya hyresrätter på grund av hyresregleringarna. Därför behöver vi marknadshyror. I Bryssel till exempel så går det att få en lägenhet samma dag som man söker, och det finns både billigare och dyrare lägenheter jämfört med Göteborg eller Stockholm.

-Minska antalet möjligheter till överklagan. Idag så överklagas i princip alltid nya byggprojekt vilket gör byggnationerna dyrare och tar längre tid.

Om Folkpartiet och Alliansen skulle ta tag i ovan nämna reformer så kommer vi i grunden kunna förbättra bostadsmarknaden i Sverige.

Annonser

Klart Waxholmsbåtarna ska gå till stan!

Posted in Kollektivtrafik with tags , , , on april 12, 2012 by Christoffer

Det förbereds just nu ett förslag bland tjänstemännen inom förvaltningen på Waxholmsbolaget om att skärgårdsbåtarna ska sluta gå till Strömkajen inne i Stockholm. Det här känns väldigt märkligt. Självklart ska båtarna även i framtiden gå hela vägen in till Strömkajen, istället för som tjänstemännen nu verkar mena bara till Vaxholm, Stavsnäs och andra replipunkter.

Det här visar på ett mycket märkligt synsätt, argumentet är att det skulle spara tid. Men tiden är inte alltid det centrala för hur vi väljer att resa. Att slippa byta är ofta en viktigare faktor än själva restiden. För de boende i skärgården skulle detta vara en klar försämring jämfört med idag. Personligen så har jag svårt att förstå varför man skulle vilja göra en sådan förändring, utöver försämringen för de boende kommer det också försämra turistnäringen i skärgården. Det finns många sätt vi kan förbättra skärgårdstrafiken på, för att göra den mer attraktiv och effektiv, men att sluta köra båtarna in till Stockholm är inte ett alternativ.

Folkpartiet har skrivit ett öppet brev om detta till Christer G Wennerholm, och förhoppningsvis är detta inte någonting som har stöd hos något politiskt parti.

Fler som skriver om detta: Birgitta Rydberg, DN

Digital tyst minut

Posted in Integritet with tags , , on mars 21, 2012 by Christoffer

Nu är det ca 60 minuter kvar tills att datalagringsdirektivet röstas igenom i Sveriges riksdag. Finns inte mycket att säga utöver det som redan blivit sagt.

Det är pinsamt att Folkpartiet röstar med regeringen. Jag tittade på dagens nyhetsmorgon i SVT (hittar tyvärr inte någon länk på SVT-play ännu) och där försökte Johan Pehrson att framställa sig som en mittenpolitiker i integritetsfrågorna. Märkligt då att han konsekvent hamnar på den diametralt motsatta sidan jämfört med oss som kämpar för individens integritet i fråga efter fråga. Linda Nordlund och Adam Cwejman summerar Johan Pehrsons inställning till integritet otroligt bra: ” Så länge Johan Pehrson tillåts företräda Folkpartiet i integritetsfrågan känner vi oss alienerade i vårt eget parti”. Läs gärna hela deras artikel.

Jag tror jag ska ta en digital tyst minut när klubban har fallit.

Överenskommelse om tåg till Nacka

Posted in Uncategorized with tags , , , on mars 15, 2012 by Christoffer

Då finns en överenskommelse på plats om att bygga ut tunnelbanan till Nacka. Som jag skrev i förra veckan så är denna utbyggnad otroligt viktig för Stockholm och det är kul att Folkpartiet har fått igenom detta. Det här kommer att förenkla pendlingen från Nacka och Värmdö, det kommer att avlasta slussen och möjliggöra bättre trafik genom Stockholm stad. Det är oerhört viktigt och bra!

Det ska bli spännande att följa det här projektet nu, det ska bli spännande att se hur snabbt det går att sätta igång projektet. En intressant fråga är naturligtvis om det är fysiskt möjligt att bygga ut tunnelbanan från kungsträdgården samtidigt som arbetet med Slussen pågår, eller om arbetena kommer att behöva genomföras efter varandra. Jag hoppas att det går att genomföra delvis samtidigt så att det inte drar ut på tiden.

Fler som skriver om detta: Birgitta Rydberg, Folkpartiets trafikblogg, Lotta Edholm, Christer G Wennerholm

Dags för tåg till Nacka

Posted in Kollektivtrafik with tags , , , , , on mars 9, 2012 by Christoffer

Det börjar äntligen röra på sig i frågan om tunnelbanans utbyggnad från Kungsträdgården och vidare mot Södermalm och Nacka. Det är verkligen på tiden, det har pratats och diskuterats under många år om en förlängning av tunnelbanan till Nacka men nu har en första idéstudie gjorts och två alternativ har tagits fram. Det ena alternativet är betydligt dyrare (ca 15,5 miljarder) och innebär en tunnel på sjöbotten, fördelen med denna lösning är att stationen på Södermalm inte blir fullt så långt ner under marken. Det andra alternativet är billigare (ca 11 miljarder) och innebär en bergtunnel, som då hamnar djupare ner under marken.

Birgitta Rydberg och Erik Ullenhag gick gemensamt ut igår och förordade att Folkpartiet i Stockholms län ställer sig bakom alternativet med bergtunnel, att bygget måste komma igång så snart som möjligt och att finansieringen ska ske i samarbete mellan kommunerna, länet och staten. Det här är verkligen otroligt bra och viktigt för Stockholm, och jag hoppas att Folkpartiet får med sig de övriga i Alliansen på detta.

Tunnelbanans förlängning till Nacka ger nämligen inte bara en otrolig förbättring för de boende i ostsektorn, bygget kommer dessutom att avlasta Slussen och därmed minska trängseln i en av de mest trafikerade delarna i stockholmstrafiken. Jag hoppas att den berömda spaden så snart som möjligt hamnar i den ännu mer berömde jorden för detta projekt.

Fler som skriver om detta: Birgitta Rydberg, Anders Ekegren, Anna StarbrinkFP:s trafikblogg,

Nyhetssammanfattning

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , on februari 25, 2012 by Christoffer

De senaste dagarna har det varit svårt att skilja svensk nyhetsrapportering från nordkoreansk dito. Rapporteringen kring den nyfödda prinsessan liknar på många sätt rapporteringen kring ledaren i Nordkorea. Pinsamt, men sant. Rapport visade vägen genom att helt stryka alla andra nyheter i torsdagens morgonsändning, Rapport ägnade hela sändningen åt att berätta om det nyfödda barnet. Aftonbladet hade över 20 sidor om barnet igår, inklusive debattsidan och ledaren. Kritisk tänkande medium de senaste dagarna är svårt att finna. Men för de, precis som mig, även under de senaste dagarna varit intresserade av vad som faktiskt hänt i Sverige och omvärlden. Därför har jag gjort en liten nyhetssammanfattning.

Inrikes

Stefan Löfvén har presenterat Socialdemokraternas nya lag som ska ställas mot regeringen. Intressant att notera är att deras nya ekonomiskpolitiska talesperson (Magdalena Andersson, nu överdirektör på Skatteverket) inte heller sitter i riksdagen. I och med att  Stefan Löfvén och Magdalena Andersson inte sitter riksdagen kommer det blir en lite större utmaning för dem att synas.

-Risken för hjärnhinneinflammation i Stockholmsområdet ser ut att öka de kommande åren, dock tycks inte fler vaccinera sig.

-Delar av Visby ringmur har rasat.

Utrikes

-Situationen Syrien fortsätter att eskalera, Obama har uttalat att det är viktigt att inte bli passiva åskådare

-Bevakningen av Irans kärnvapen program har hettat till. IAEA har konstaterat att Iran kan ha militära avsikter.

-Barack Obama har lanserat ett förslag om sänkt bolagsskatt i USA

 

Massvaccineringens kostnad

Posted in Socialpolitik with tags , , on februari 15, 2012 by Christoffer

När Sverige massvaccinerades mot svininfluensan i höstas så var jag själv skeptisk. Jag vaccinerade mig inte, och kände inte något behov av det. Vissa varnade för att vaccinet inte var tillräckligt testat och det oroade mig mer än att få influensan. Nu när resultatet av massvaccineringen kommer fram och man jämför med andra länder så hade det inte så stor effekt, men det räddade 6 liv enligt Lisa Brouwers på Smittskyddsinstitutet. Men som flera andra påpekat är det naturligtvis svårt att faktiskt komma fram till en exakt siffra – så man ska nog ta detta med en nypa salt.

Människoliv är alltid ovärderliga och det är naturligtvis svårt för de ansvariga att på förhand veta konsekvenserna av det ena eller andra alternativet – men det borde inte vara något nyhet, ingen kan se in i framtiden. Jag tycker att det hade behövts lite mer sans och balans. Det fanns en masshysteri kring influensan, vilket ledde till att vi fick som mål att Sverige skulle vaccinera hela sin befolkning. Med facit i hand borde man valt Tysklands modell, med att bara vaccinera riskgrupper. Tyskland hade samma dödlighet per 100000 invånare som Sverige, men till en mycket lägre kostnad. Jag hoppas att socialdepartementet lär sig inför framtiden, att man nästa gång ska bli lite mer försiktig med att rulla fram stora trumman för liknande insatser i framtiden.

Det som mest borde vara anledning till eftertanke är att vaccinet haft negativa konsekvenser. Det är egentligen väldigt märkligt att man släpper fram ett vaccin som är så pass nytt.