Arkiv för Centerpartiet

10 år är en lång tid

Posted in Opinion with tags , on juni 17, 2011 by Christoffer

10 år är en lång tid tycke Maudan så hon kallade till presskonferens och meddelande att hon nu var mer intresserad av att plocka svamp än att leda Centerpartiet och aviserade sin avgång. Känns som ett rätt bra beslut för både hennes och Centerns del. Ska bli spännande att följa vem som tar över.

Annonser

Sanna Rayman missar poängen

Posted in LUF with tags , , , , , on januari 8, 2011 by Christoffer

Sanna Rayman kritiserar lite syrligt Adam Cwejman och Magnus Andersson för ”Nånannanism” i och med deras gemensamma artikel om Centerpartiet och Folkpartiet Liberalernas framtid.

Problemet för Rayman är att hon helt missar poängen med artikeln, och vad som är ungdomsförbundens roll. Ungdomsförbunden är knutna till moderpartierna (och kan inte arbeta för ett samgående före partierna gör det) och ska alltid diskutera partiernas framtid och vara drivande för att dessa utvecklas och undviker stagnation.

Det är precis vad Adam och Magnus har gjort med sin artikel på Newsmill. Så hur kan det vara ”nånannanism” att själv ta ansvar för att debatten om sina respektive moderpartiers framtid?

Fler som bloggar om C och FPs framtid: Magnus Andersson, Adam Cwejman, Andreas Froby, Victor Zettermann

Datalagring

Posted in Europa, Integritet with tags , , , on mars 4, 2010 by Christoffer

Nu är debatten igång igen kring datalagringsdirektivet, men för första gången på rätt länge är det goda nyheter för liberaler. Tysklands författningsdomstol har meddelat att den tyska versionen av denna lag strider mot deras grundlag. När man granskar lite närmre (för de som kan tyska rekommenderas en titt här) vad domstolen tagit upp som problematiskt med lagen blir än mer lättad: lagen har inte tillräckliga begränsningar kring hur datalagringen får användas, de sparade uppgifterna räcker för att kartlägga sådant som politisk tillhörighet och personliga värderingar och riskerar dessutom att leda till en utbredd känsla av att alltid vara iaktagen. Dessa kloka ord från författningsdomstolen i Tyskland är som ljuv musik i ett land där Tomas Bodström har haft allt för stort inflytande. Vi ska dock inte tro att direktivet kommer falla till marken på något sätt, domstolen menade framförallt att det är det sätt som tyska myndigheter valt att implementera direktivet som strider mot den tyska grundlagen, alltså inte själva direktivet. Men vi som är skeptiska till datalagringen kan vädra morgonluft. V och MP har redan bytt fot, och Centern kräver nu att vi väntar på den översyn av direktivet som Cecilia Malmström kommer att göra.

Jag är just nu otroligt glad över att det är en liberal politiker, och extra glad över att det är just Malmström som sitter på justitieansvaret i EU-kommissionen. En översyn av direktivet behövs verkligen och förhoppningsvis kanske direktivet kan bli frivilligt eller att minimikraven för lagringstiden kan kortas ned eller varför inte en domstolsprövning innan polisen får ta del av uppgifterna… Mycket kan förbättras och det ska bli spännande att se resultatet av Malmströms översyn – och under tiden får vi hoppas att fler stödjer Centerns förslag om att direktivet får vänta tills översynen är klar. För varför ska vi implementera något som vi kanske måste revidera bara några månader efter att vi implementerat det?

Mer kommentarer kring datalagringen: Mark Klamberg, HAX, Liberati