Arkiv för demokrati

Det krävs mer än ett flygförbud för att Libyen ska bli fritt

Posted in Utrikespolitik with tags , , , on mars 24, 2011 by Christoffer

Och det skriver Linda Nordlund föredömligt om på Newsmill.

Annonser

Vilket land är näst på tur?

Posted in Mänskliga rättigheter, Utrikespolitik with tags , , , on februari 25, 2011 by Christoffer

Idag kom rapport om att Gaddafi har förlorat ännu en stad. Revolutionen i Libyen är på många sätt den mest fascinerande hittills, både Tunisien och Egypten var/är betydligt mindre brutala regimer och det har också visat sig i det extrema våld som Gaddafi har tagit till. Att han använder sig av legosoldater är så klart lika beräknande som det är brutalt. Man måste beundra den styrka som finns i människors längtan efter frihet när Libyens befolkning trotsar våldet och ändå fortsätter upproret.

Vad som händer med dessa länder efter revolutionerna får tiden utvisa, att störta korrupta och diktatoriska regimer är ett enormt steg i rätt riktning. Och när vissa saker liberaliseras, går det inte att vrida klockan tillbaka (eller så är det åtminstone otroligt svårt att göra det). Ett exempel är den enorma övervaknings- och säkerhetsapparat som Tunisien, Egypten och Libyen har underhållit blir svår att ta tillbaka, oavsett om det blir demokrati eller inte. De nya regeringarna oavsett hur de ser ut måste kommer inte kunna utöva den typ av statlig kontroll som de gamla regimerna gjort, och med minskad statlig kontroll blir det svårare att upprätthålla en totalitär stat.

Frågan är nu, vilket land kommer härnäst?

Tunisiens sak är vår

Posted in Mänskliga rättigheter, Utrikespolitik with tags , , , , , on januari 17, 2011 by Christoffer

Ingen har nog missat utvecklingen i Tunisien den senaste tiden. Nu infinner sig en nervös väntan om vad som händer nu. Som flera har varit inne på, är det otroligt viktigt hur Europa reagerar och tar chansen att stödja en demokratisk utveckling.

Än är inget klart och inget är givet, men vi ser redan hur oroligheterna och möjligheten till förändring i andra länder redan har spritt sig. Gaddafis kommentarer är som alltid aningen tragekomiska på sitt sätt. Men det är positivt att det finns tecken som tyder på att fler nu vågar protesterai Libyen. Men det gäller att vara realist, inget är fortfarande klart i Tunisien till att börja med.

Det är otroligt viktigt att EU nu erbjuder speciella erbjudanden till just Tunisien för att premiera demokratisk utveckling. T ex, generösa erbjudanden om handelsavtal (kanske locka med tillgång till EU:s inre marknaden) givet att Tunisien lyckas med en demokratisk utveckling. Sveriges regering bör driva på i EU att se till att ge både symboliskt och praktiskt stöd för att gynna en demokratisk utveckling. Det kan vara statsbesök och ekonomiska morötter, men viktigt att det går snabbt.

Utveckling är otroligt spännande, en demokrati i nordafrika skulle förändra otroligt mycket i hela regionen. Det skulle tvinga fram en diskussion om EU:s potentiella utvidgning och även skapa en diskussion kring hur man kan understödja fler länder att utvecklas mot demokrati, som tidigare endast varit vaga drömmar. Nu finns det ett chans att den utvecklingen är praktisk möjlig i närtid. Men det kräver att EU hjälper till.

Det är skillnad på debatt och debatt

Posted in Valkampanj with tags , , , on september 16, 2010 by Christoffer

Igår hände något mycket märkligt, Norra Real arrangerade en valdebatt för skolans elever i Aulan men bjöd bara in SSU och MUF. Det är intressant att Norra Real tycks tro att vi lever i ett tvåpartisystem. De övriga riksdagspartierna fanns på plats men vägrades tillträde till debatten. Skolan menade att tiden inte räckte till 7 partier, trots att i princip alla andra skolor lyckas ha debatt mellan 7 partier på samma tid. Rektorn på skolan lyckades dessutom framställa sig som jordens drygaste och mest arroganta person då han mötte övriga partier med öppet förrakt.

Tråkigt för eleverna som har skolval idag att inte kunna få höra fler partier debattera!

Något som är betydligt roligare är att vi nu har pressat ner arbetslösheten till 8,2%. Det är otroligt viktigt och en underhållande detalj är att på Sossarnas valaffischer nu är ännu mer inaktuella! Där står det att 466 000 personer är arbetslösa, men nu är det 370 000 personer. Tack vare Folkpartiet och Alliansens politik så har vi klarat krisen bra och nu pekar allt uppåt, istället för som i Storbritannien där man endast pratar om budgetsanering.

Därför blir dagens argument för att rösta på Folkpartiet: Vi behöver mer liberal politik för mer företagande, med entreprenörskap på skolschemat och förenklade regler för företag!

Skolor har ett demokratiskt ansvar!

Posted in Mänskliga rättigheter, Valkampanj with tags , , , on april 16, 2010 by Christoffer

Valrörelsen 2010 har inletts och ser ut att bli den mest intensiva valrörelsen på många år. Tyvärr har fler och fler skolor valt att stänga de politiska ungdomsförbunden helt ute från skolorna. Det finns många risker och hot med detta agerande. Framförallt så riskerar de 95 876 förstagångsväljarna i Stockholms län att inte få information om vad de politiska partierna tycker och avståndet mellan unga och politiker riskerar att växa ytterligare. Detta avstånd är i sig en grogrund för extremideologier, vi får aldrig glömma att demokratin inte är något vi kan ta för givet utan den demokratiska debatten måste föras i varje ny generation. Demokratin stärks i och med heta debatter mellan liberaler och socialister, men försvagas när dessa debatter stängs ute. För i det tomrum som skapas på skolorna i och med att ungdomsförbunden stängs ute sprider sig okunskap och rykten om de olika politiska alternativen, vilket är precis det klimat där högerextrema ideologier frodas i som bäst. Därför innebär det en insatts för demokratin att släppa in politiska ungdomsförbunden på skolorna.

Igår kom skolverket med nya direktiv för hur skolorna ska agera när det gäller politisk information, verket menar att skolor absolut bör ta emot politiska partier. Nedan följer några bra citat att ha med sig:

”Det är bekymmersamt att skolors politiska omvärldskontakter är så begränsade. Många skolor och elever går miste om de vinster som samverkan med politiska partier kan medföra.”

Skolan har en unik roll när det gäller att olika uppfattningar ska få komma till tals…Just av detta skäl understryker Skolverket med skärpa att skolan bör ta tillfället i akt och företräda yttrande- och tryckfriheten.”

”Skolverkets mening är att skolan bör uppmuntra att politiska partier kommer till skolan och att skolan bör ta tillvara de möjligheter som denna samverkan med politiska partier kan medföra. Det är bra om rektorn tar initiativ och bjuder in politiska partier. På så sätt kan skolan vara mer förberedd och styra upp hur partierna ska få verka i skolan.”

Skolverket håller med om att skolor har ett demokratiskt ansvar, nu är det upp till rektorerna runt om i Stockholm och övriga landet att släppa in ungdomsförbunden!

Fler som skriver om detta: Sebastian Bjernegård, Rasmus Jonlund, Per Pettersson, Andreas Froby, Victor Zetterman, Fredrik Sneibjerg, Niklas Odelberg, Christian Tingvallius, Eric Wahlberg

Tidningar om detta: DN, SVD