Arkiv för Mänskliga rättigheter

Determinism är vanskligt

Posted in Utrikespolitik with tags , , , , , , on januari 31, 2012 by Christoffer

I olika sammanhang så stöter man på uttalanden eller omdömen som menar att det ena eller det andra kommer per definition att hända. Det kan vara stort eller smått, men oavsett är det alltid lika vanskligt att hävda att något kommer tvärsäkert att hända.

Alexander Atarodi kommenterar i DN att Bashar al-Assads dagar är räknade, att han kommer att falla. Jag önskar han har rätt, jag önskar att han får rätt så snart som möjligt. Men sanningen är att inget är givet och utgången i Syrien är inte på förhand given. Ryssland kan mycket väl fortsätta att sätta stopp för resolutioner mot al-Assads regim och utan ett mandat från FN så blir påtryckningarna svagare och inte lika långtgående. Jag hoppas att arabförbundet och EU kan och vill agera även utan FN, men den politiska viljan lär vara begränsad utan en resolution från FNs sida.

Oavsett vad som kommer ut av säkerhetsrådets möte idag så hoppas jag att EU trappar upp sina aktioner mot regimen och för oppositionen. Att skicka förnödenheter till oppositionen kan vara ett första steg.

Annonser

Billström i farten

Posted in Papperslösa, Socialpolitik with tags , , on juni 13, 2011 by Christoffer

 

Tobias Billström är i farten igen, han har kommenterat utredningen om hur papperslösa ska ges rätt till vård. Han kritiserar utredningen för att vara oansvarig och ”ge allt till alla utan kostnadsanalyser”. Jag undrar lite stillsamt om Billström ens har läst utredningen i fråga, analys av konsekvenserna finns med. Självklart finns ingen exakt summa stämplad i utredningen för hur mycket reformerna skulle kosta – men det ligger lite i sakens natur, vi vet inte exakt hur många papperslösa det finns i Sverige eller omfattningen av deras vårdbehov. Däremot hänvisar utredningen till Region Skånes kostnader som idag erbjuder vård till papperslösa, ”Landstinget räknade år 2009 med att kostnaden för denna vård skulle uppgå till ca 1,7 miljoner kronor. Detta belopp bör jämföras med det totala budgeterade beloppet för sjukvård i landstinget, vilket för det året uppgick till knappt 30 miljarder kronor”. Region Skåne bedöms som ett av det landsting som antagligen har flest papperslösa invånare med tanke på dess geografiska läge.

Det känns mer som att Billström är ute efter att försöka motverka en politik han inte gillar snarare än att han faktiskt har sakliga invändningar mot utredningens arbete.

 

Länk till utredningen i sin helhet.

Väntad kritik

Posted in Mänskliga rättigheter, Papperslösa with tags , , , , on mars 4, 2011 by Christoffer

Det har kommit en hel del väntad kritik gällande regeringens och miljöpartiets överenskommelse. Att Sverigedemokraterna skulle vara kritiska var naturligtvis givet, och att Socialdemokraterna ogillar arbetskraftsinvandring visste vi sedan tidigare. Det mest humoristiska är dock att jämföra kritiken från V och SD (finns längst ned i denna artikel). Vänstern hävdar att MP har låst sig vid regeringens ”utvisningspolitik” och SD hävdar att detta leder till fri invandring. Bådas kritik är naturligtvis långt ifrån förankrade i verkligheten, även om fri invandring vore toppen.

Den mer sansade kritiken kommer från SVD, och de varnar för att denna ”snällism” kommer kosta oss dyrt politiskt. SvDs kritik missar eller snarare, utgår inte från att mänskliga rättigheter ska anses vara universella och inte kopplade till medborgarskap. Det är en fundamental skillnad mellan ett liberalt synsätt och ett socialistiskt eller konservativt synsätt (där klass eller nation går före individ). Vidare utgår SVD från att detta är politiskt självmord, framförallt för moderaterna eftersom ”Frågan om vård och undervisning till personer som av svensk lag bedömts vara oberättigade har drivits av de borgerliga småpartierna men de har få rörliga väljare kvar att förlora”. Det är sant att Folkpartiet och Kristdemokraterna har drivit detta rätt länge nu, men jag tror analysen att detta skulle skada moderaterna är felaktig. Oavsett det, så är det en orimlig hållning att utifrån förväntade opinionsströmmar bedriva politik. Den bör bedrivas utefter en övertygelse om vad som är bra/dåligt. Jag hävdar inte att det alltid fungerar så i praktiken, men att argumentera för att det skulle vara rätt att vara populist tycker jag är rätt skevt.

I övrigt bygger SVDs argument på en otroligt skev syn på vad det innebär att leva rättslös. ”Kommer man över huvud taget känna sig motiverad att ansöka om asyl och uppehållstillstånd om uppgörelsen blir verklighet?” Svaret är självklart ja. Ingen lever gömd i ett land friviligt. Den psykiska press det innebär att ständigt riskera att skickas tillbaka är enorm. Utöver det saknar man allt form av rättsligt skydd och man är blottad för alla möjliga former av utpressning både från hyresvärdar och arbetsgivare – eftersom man helt saknar möjlighet att hävda rimliga villkor. Att någon frivilligt sätter sig i denna situation är inte troligt. Snarare är det rätt och riktigt att man i denna situation erkänner deras mänskliga värdighet, genom att ge dessa människor rätt till sjukvård och skola för deras barn. Att det på något sätt skulle bli attraktivare att vara papperslösa kontra asylsökande är helt klart naivt. Testa själv att leva ens vecka leva utan tillgång till något bankkonto eller bankkort. Och avsaknad av tillgång till samhällets betalningssystem är ändå bara ett av de mindre problemen en papperslös har.

Angående att detta skulle göra människor upprörda och att detta gynnar Sverigedemokraterna, är egentligen en fråga om hur vi förändrar människors attityd till ett Sverige som ständigt förändras och utvecklas. Det blir svårt, men har egentligen inte med huruvida papperslösa människor ska ha rätt till vård och skola.

Bra dag för papperslösa

Posted in Folkpartiet, Mänskliga rättigheter, Papperslösa with tags , , , , , on mars 2, 2011 by Christoffer

Idag var en bra dag för papperslösa, dels kom äntligen det besked som vi väntat på: regeringen har kommit överens om att papperslösa barn ska ha rätt till att gå i skolan. Jag nåddes av nyheten via Jan Björklunds nyhetsbrev. Jag blev oerhört glad och lättad, ett stort äntligen är det enda jag kan tänka. Moderaterna har förhalat och försvårat det här rätt länge nu. Men som sagt, äntligen är det klart. Känns skönt att Folkpartiet vann den striden.

När jag dessutom läser det här så blir jag helt lyrisk. Även om det verkar som att detaljerna inte är helt klara, är det väsentliga klart enligt DN. Papperslösa ska få rätt till hälso- och sjukvård samt att starta företag och dessutom ska papperslösa barn få rätt till skolgång. Förbättringar av flyktingpolitiken har i princip alltid kommit till tack vare borgerliga regeringar. Men det har inte varit någon lätt match mot Moderaterna. Alliansen har ändå inneburit att den oheliga pakten om flyktingpolitiken som har funnits mellan Socialdemokraterna och Moderaterna nu har brutits, det är deras uppgörelser som i mångt och mycket har gjort att Sverige till exempel idag är sämst i Europa på vård av papperslösa, tillsammans med Österrike. Äntligen blir det ändring på det.

Vid sidan av de förbättringar rent praktiskt det här innebär, är det också en seger för liberalt rättighetstänkande. Mänskliga rättigheter ska inte vara kopplat till medborgarskap eller nationsgränser – de ska vara universella, och vi i Sverige bör göra vad vi kan för att i alla lägen skydda dessa rättigheter.

Lite tillspetsat kan man säga att regeringen nu ger papperslösa rätt till utbildning, vård och äganderätt. Om man får tro DN.se. Jag är lite osäker på hur papperslösas rätt att starta företag ska gå till, men det låter onekligen mycket bra. Och med tanke på regeringens politik om arbetskraftsinvandring, är en rimlig konsekvens att de papperslösa som då startar företag och försörjer sig på detta får uppehållstillstånd.

Än så länge är detaljerna få, men en proposition om detta från regeringen utlovas alltså till årsskiftet. Det ska bli otroligt spännande att få se mer detaljer.

Fler som bloggar om detta: Helen Törnqvist, Christian Ottosson, Kent Persson, Jakob Lundgren, Peter Soilander, Magnus Andersson

Fler medier om detta: SvD, GP, Aftonbladet, SVT, Expressen, GP ledare

Tunisiens sak är vår

Posted in Mänskliga rättigheter, Utrikespolitik with tags , , , , , on januari 17, 2011 by Christoffer

Ingen har nog missat utvecklingen i Tunisien den senaste tiden. Nu infinner sig en nervös väntan om vad som händer nu. Som flera har varit inne på, är det otroligt viktigt hur Europa reagerar och tar chansen att stödja en demokratisk utveckling.

Än är inget klart och inget är givet, men vi ser redan hur oroligheterna och möjligheten till förändring i andra länder redan har spritt sig. Gaddafis kommentarer är som alltid aningen tragekomiska på sitt sätt. Men det är positivt att det finns tecken som tyder på att fler nu vågar protesterai Libyen. Men det gäller att vara realist, inget är fortfarande klart i Tunisien till att börja med.

Det är otroligt viktigt att EU nu erbjuder speciella erbjudanden till just Tunisien för att premiera demokratisk utveckling. T ex, generösa erbjudanden om handelsavtal (kanske locka med tillgång till EU:s inre marknaden) givet att Tunisien lyckas med en demokratisk utveckling. Sveriges regering bör driva på i EU att se till att ge både symboliskt och praktiskt stöd för att gynna en demokratisk utveckling. Det kan vara statsbesök och ekonomiska morötter, men viktigt att det går snabbt.

Utveckling är otroligt spännande, en demokrati i nordafrika skulle förändra otroligt mycket i hela regionen. Det skulle tvinga fram en diskussion om EU:s potentiella utvidgning och även skapa en diskussion kring hur man kan understödja fler länder att utvecklas mot demokrati, som tidigare endast varit vaga drömmar. Nu finns det ett chans att den utvecklingen är praktisk möjlig i närtid. Men det kräver att EU hjälper till.

Väst-Sahara, en bortglömd konflikt?

Posted in Uncategorized with tags , , , on december 8, 2010 by Christoffer

Konflikten i Väst-Sahara är i Sverige, och antagligen i större delen av världen, en ganska bortglömd konflikt. Idag skriver Adam Cwejman tillsammans med 5 andra ordföranden för andra ungdomsförbund om Marockos ockupation av Väst-Sahara.

Det är tråkigt att det blivit så, för det gör att utsikterna för att människorna i Väst-Sahara en dag ska kunna leva i ett fritt och självständigt land ganska små. Marocko gynnas av sina handelsavtal med EU och vi i Europa har enorma möjligheter att sätta press på Marocko, bland annat genom hota med handelsblockad. Sveriges regering skulle kunna jobba med att försöka få EU att ta ställning för Väst-Sahara. Jag önskar att Carl Bildt sätter igång direkt.

Freedom House har i 2010 års granskning benämnt Marocko som ”partly free” men de ockuperade Väst-Sahara som ”not-free”. Det här är en medveten politik från Marockos sida där människor som kämpar för mänskliga rättigheter i Väst-Sahara förföljs och trakasserar. Allt för att behålla kontrollen över landet. Jag hoppas att fler kan uppmärksamma situationen i Väst-Sahara, så kanske vi kan skapa press på Marocko.

Replik på MP

Posted in Papperslösa with tags , , on augusti 18, 2010 by Christoffer

Jag och Birgitta Rydberg har skrivit en replikMiljöpartiets inlägg i debatten om papperslösas rätt till vård. Raymond Wigg och Helene Sigfridsson har helt rätt i sina synpunkter att vården av papperslösa är för dålig, men de missar helt att lagen måste ändras för att den ska bli bättre.

Vidare måste vården bli en frizon (så att en papperslös inte kan gripas eller utvisas vid besök i vården) för att vården skak unna göra någon nytta. I dagsläget drar sig många papperslösa för att uppsöka vården i rädsla för att bli utvisade.

Fler som bloggar om detta: Birgitta Rydberg, Rasmus Jonlund, Amanda Brihed, Andreas Froby