Arkiv för Ryssland

Determinism är vanskligt

Posted in Utrikespolitik with tags , , , , , , on januari 31, 2012 by Christoffer

I olika sammanhang så stöter man på uttalanden eller omdömen som menar att det ena eller det andra kommer per definition att hända. Det kan vara stort eller smått, men oavsett är det alltid lika vanskligt att hävda att något kommer tvärsäkert att hända.

Alexander Atarodi kommenterar i DN att Bashar al-Assads dagar är räknade, att han kommer att falla. Jag önskar han har rätt, jag önskar att han får rätt så snart som möjligt. Men sanningen är att inget är givet och utgången i Syrien är inte på förhand given. Ryssland kan mycket väl fortsätta att sätta stopp för resolutioner mot al-Assads regim och utan ett mandat från FN så blir påtryckningarna svagare och inte lika långtgående. Jag hoppas att arabförbundet och EU kan och vill agera även utan FN, men den politiska viljan lär vara begränsad utan en resolution från FNs sida.

Oavsett vad som kommer ut av säkerhetsrådets möte idag så hoppas jag att EU trappar upp sina aktioner mot regimen och för oppositionen. Att skicka förnödenheter till oppositionen kan vara ett första steg.

Annonser

Ledning mot ovisshet

Posted in Europa, Miljö with tags , , , on november 6, 2009 by Christoffer

Nu har den svenska regeringen sagt ja till Nord Stream efter att ha gjort rigorösa kontroller så att gasledningen inte påverkar miljön där den nu kommer att byggas. Frågan är dock om det inte krävs att fler aspekter tas in. För vad händer med det säkerhetspolitiska konsekvenserna för östeuropa? Det riskerar att leda till att Rysslands möjligheter att hota länder inom sin ”intressesvär” medan västeuropa inte behöver störas av strypta gasleveranser. Tyvärr verkar det dock som att regeringen på denna punkt inte hade något handlingsutrymme, Mark Klamberg skriver ”Däremot ser jag det som närmast omöjligt för Sverige att vägra ansökan med hänvisning till att gasledningen på något sätt skulle förändra den säkerhetspolitiska balansen i eller kring Östersjön. Något sådant tillåter inte havsrättskonventionen”. Problemet är därmed att Ryssland kan utnyttja Europas splittring i första läget och kan avtala med Tyskland utan att behöva oroa sig för de baltiska staterna och Polen, Putin kan tala med länderna var för sig och utnyttja att unionen inte har någon enad röst.

Läget kommer förhoppningsvis förändras i och med Lissabonfördraget (och en gemensam utrikespolitik), det viktiga är att Ryssland inte i framtiden ska kunna utnyttja olika länder inom unionen för sina egna syften. Visserligen är gas långt mycket mer miljövänligt än vad kol, olja, bensin och i vissa fall etanol. Men det innebär ett säkerhetspolitiskt problem, framförallt för länder i Rysslands närområde där Putin och hans gelikar är väldigt intresserade av att lägga sig i andras inrikespolitik. Bästa exemplet är kanske Ukraina. En tanke, antagligen för radikal för europeiska politiker, vore att godkänna en ökad import av gas från Ryssland i utbyte mot demokratiska reformer. Annars finns faktiskt andra alternativ borde från centralasien och från Europa som innebär mindre bekymmer och i fallet centralasien, större chans att knyta länder med osäker framtid närmre Europa och därmed öka chanserna för demokratisk utveckling.

Om vi nu promt ska vara mer beroende av naturgas, vilket jag är något tveksam till.