Arkiv för Systembolaget

Slutgiltigt beslut om gårdsföräljning

Posted in Folkpartiets landsmöte with tags , , on november 21, 2009 by Christoffer

Efter att motionen om gårdsförsäljning av vin skickats till beredningsutskottet så kom jämkningsförslaget:

1. Att Landsmötet uttalar att Folkpartiet Liberalerna slår vakt om en restriktiv alkoholpolitik.

2. Att Landsmötet uttalar att Folkpartiet ska avvakta utfallet av den rättsliga prövningen av den finska gårdsförsäljningen. Om den prövningen visar att gårdsförsäljning av vin är förenligt med ett bibehållande av Systembolagets nuvarande försäljningsmonopol, kan Folkpartiet Liberalerna öppna för att gårdsförsäljning av  vin ska tillåtas också i Sverige.

Detta röstades igenom efter rösträkning.

Annonser

Gårdsförsäljning av alkohol

Posted in Folkpartiets landsmöte with tags , , , on november 21, 2009 by Christoffer

Huruvida gårdsförsäljning av vin ska tillåtaseller inte blev en av de motioner som diskuterades längst och blev en av de hetaste debatterna.

Det finns en del besynnerliga slutsatser i motionen (oavsett om man är för eller emot systembolaget). Motionen vill öppna upp för försäljning, men endast av svenskproducerat vin. Men inte öl, inte sprit och ingenting från något annat land än Sverige. Det är protektionism. Därför är det ingen liberal reform. Detta är dessutom inte kompatibelt med reglerna för EUs inre marknad, man får inte gynna den egna nationella marknaden. Den enda anledningen till att Sverige får behålla sitt systembolag är att vi har givit försäkringar om att det inte ska gynna den egna produktionen. Det som är så besynnerligt är att de som förespråkar motionen argumenterar utifrån att de endast vill genomföra gårsförsäljning av vin om, och endast om, det inte hotar systembolaget. Vilket blir besynnerligt i och med att EU skulle döma ut monopolet om vi gynnar den egna vinproduktionen.

Gårdsförsäljning skulle, om förverkligat, innebära att man långsiktigt underminerade systembolaget. Vi skulle öppna upp för fler försäljningstillfällen. Och vari ligger det rimliga att öppna upp för svenska producenter, men inte utländska? Vari ligger det rimliga att vi öppnar upp för vin, men inte; öl och sprit? Och varför vingårdar, men inte bryggerier? Det är ett inkonsekvent förslag.

Det enda rimliga, om man vill öppna upp för gårdsförsäljning, är att avskaffa systembolagets monopol. Jag tycker det vora en dum idé. Det finns ett klart samband mellan ökad tillgänglighet och ökad konsumption. Alkohol är ingen vara vilken som helst, och det är bra om man har kvar monopolet.

Efter denna marathondebatt så beslutade Folkpartiets liberalernas landsmöte att: hänskjuta ärendet till beredningsutskottet, för att ta ställning till om vi ska vänta med att fatta beslut tills det är utrett om vi riskerar monopolet eller ej. Ska man skratta eller gråta? All debatt för ingenting…