Arkiv för Wallenberg

Osunda argument

Posted in Europa with tags , , on februari 6, 2012 by Christoffer

Sveriges deltagande i finanspakten har varit ivrigt debatterat under en tid där det mesta har handlat om och i så fall på vilket sätt som Socialdemokraterna kan tänka sig att stödja ett svenskt medlemskap. Jag har ibland blivit frustrerad på olika debattörer som av olika anledningar tagit tillfället i akt att debattera andra saker som egentligen inte har med saken att göra (Euron vara eller icke vara i Sverige t ex). Men man är rätt van, det är både vanligt och väntat med den typen av glidningar.

En annan sak är när man stöter på riktigt osunda argument, så som på dagens DN debatt där Carl B Hamilton går loss rejält på oppositionen och drar in jämförelser med både andra världskriget och Raoul Wallenbergs insatser för utsatta i Ungern. Jag tycker det är pinsamt att se en partikamrat göra en så horribel jämförelse. Vad har kampen för att rädda människor i Ungern med dagens finanspakt att göra? Vet vi vad Wallenberg hade tyckt om finanspakten? Svaret är inget på den första frågan, och ingen aning på den andra. Vad har Wallenbergs anda att göra med en teknisk och ekonomisk fråga om hur Europa ska lösa sin skuldkris? Åter igen, ingenting alls.

Jag gillar inte när man använder viktiga symboler för humanitet och mänskliga rättigheter för helt andra syften.

Fler som skriver på detta tema: Adam Cwejman, Mathias Sundin

Annonser