Archive for the Missbruk Category

Sprutbyten på väg!

Posted in Missbruk, Socialpolitik with tags , , , , on mars 27, 2010 by Christoffer

Nu är det äntligen på väg ett sprutbytesprogram i Stockholm. Detta efter ett beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är efterlängtat och har debatterats flitigt det senaste året. Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd röstade i veckan igenom en ny strategi mot missbruk. Där ingår bland annat att den uppsökande verksamheten ska öka tillsammans med motiverande och kontaktskapande behandlingsarbete. Jag tror kontakten mellan vården och missbrukare är otroligt viktigt för att minska avståndet mellan den utsatta människan och vården. Därför tror jag också väldigt mycket på sprutbyten, det kan skapa ett förtroende mellan individen och vården och leda till ökad kontakt som i förlängningen kan leda till vilja att delta i till exempel substitutionsprogram.

Allt väsentligt sammanfattas på Birgitta Rydbergs blogg här och här. Det finns dock fortfarande ett avgörande hinder som måste försvinna innan ett försök med sprutbyten införs och det ligger hos Stockholms stad. För att landstinget ska kunna genomföra ett sprutbytesprogram krävs att en kommun går med på att samarbeta för själva genomförandet och förhoppningsvis går detta smidigt. Landstinget kommer vända sig till Stockholms stad och Folkpartiet har nu sagt att de stödjer ett samarbete. Nu gäller det att övriga partier gör samma sak!

Annonser

Att jobba för de utsatta

Posted in Hemlöshet, Missbruk, Socialpolitik, Vårdvalet with tags , , , , on mars 12, 2010 by Christoffer

SVD skriver idag att Folkpartiet inte driver frågor om social utslagning, hemlöshet och missbruk. Deras grund för detta är att Erik Ullenhag och Jan Björklund inte pratar så särdeles mycket om dessa frågor. Men jag undrar lite stillsamt; vad ska Jan Björklund och regeringen ska göra åt hemlösheten? Regeringen har givit extra pengar till kommuner och landsting för att undvika nedskärningar av viktiga uppgifter som till exempel vård av missbrukare. Men vad mer konkret kan en regering göra? Jag tycker det är högst rimligt att politiker som kandiderar till riksdagen och som hoppas ingå i en regering pratar om de saker de faktiskt kan påverka. Och Jan Björklund, eller någon annan regeringsföreträdare oavsett partifärg kan göra ett skvatt mot missbruket. Det är upp till kommun- och landstings politiker. Och där finns det gott om Folkpartister som gör väldigt mycket.

Som exempel gör Folkpartiet i Stockholm otroligt mycket, i landstinget har Sara Svanström varit drivande för att få fram ett sprutbytesprogram för missbrukare och landstingsrådet Birgitta Rydberg har länge arbetat för både jämställdhet i vården och bättre vård av psykiskt sjuka. Vårdvalet som i allra högsta grad är en socialpolitisk fråga är något vi liberaler har kämpat för runt om i landet och på många håll drivit igenom. Att den enskilda patienten ska få välja vilken läkare han/hon vill gå till innebär inte bara mer makt åt individen, effektivare system med mindre köer utan dessutom att människor som ofta känner sig marginaliserade eller utanför samhället nu lättare söker sig till en läkare vid behov. Mer om detta kan hittas på Birgitta Rydbergs blogg. Detta är verkligen att arbeta för de utsatta i samhället.

Så att Folkpartiet skulle ha förlorat socialpolitiken forstår jag helt enkelt inte. Problemet är kanske snarare att landstingspolitiken hamnar i skymundan bland alla riksdagsfrågor. Att jobba för de mest utsatta är kanske inte något som renderar i stora rubriker, men det är otroligt viktigt och är det något Folkpartiet är bra på så är det att uppmärksamma och hjälpa utsatta människor