Arkiv för riva gränser

Värt att fira!

Posted in Europa, Ideologi with tags , , , on november 9, 2009 by Christoffer

Idag är det 20 år sedan berlinmuren föll, vilket uppmärksammas stort idag. Och det är värt att fira, det gav hopp om frihet och demokrati till hela östeuropa. Berlinsmurens fall innebar att ett enat Europa blev möjligt, många av de framsteg som vår kontinent har sett är tack vare murens fall. Den ekonomiska tillväxten i Östeuropa och människors möjlighet att röra sig fritt i hela Europa har gett friheter för både öst och väst. Berlinmurens fall är en symbol för liberalisering, rivande av gränser och starten på nytt samarbete över gamla hinder.

Tyvärr så firar vissa politiker detta med lagar som bygger nya hinder för den fria rörligheten och ökar gränserna. Detta exempel är taget från Slovakien, där den ekonomiska krisen tvingar fram desperata åtgärder. Tyvärr kommer inte detta förslag om att staten ska få option på att köpa ”strategiskt viktiga” företag inte gynna investeringsklimatet i Slovakien, det riskerar att snedvrida konkurensen när staten går in och köper företag vilket missgynnar just de värden som berlinmurens fall borde vara en symbol för. Dvs, mindre protektionism och färre gränser för människor, varor och kapital.

Tyvärr är inte de Slovakiska politikerna ensamma i sina förslag om mer statlig intervention, som allt som oftast har goda intentioner, som lika ofta slår fel. (Minns varvskrisen i Sverige). Den här dagen är värd att fira, och förhoppningsvis kan berlinmurens fall bli en påminelse för många om att protektism och isolering är helt fel väg att gå. Den påminelsen behövs idag.

Vill du vara med och fira? Kom till en ljusmanifestation på Drottninggatan i Stockholm vid den bakre ingången till Stadsteatern. Tid: 16.30-17.30. Läs mer om manifestationen också: Mark Klamberg, Per Pettersson och Per Altenberg och SVD.

 

Annonser

Att räkna eller inte räkna…

Posted in Ideologi, Riv gränser with tags , , , on november 5, 2009 by Christoffer

Att räkna på kostnaden för invandringen är något som Sverigedemokraterna gillar att göra, och som Per Gudmunsson påpekar i dagens SVD så gillar inte de etablerade partierna att tala om just dessa kostnader. Gudmunsson tar upp följande: ”En tioprocentig ökning av den totala migrantstocken från ett specifikt land resulterar i genomsnitt i omkring sex procent mer export till landet i fråga. Importen ökar med omkring nio procent.” Detta är ett exempel på att det är komlicerat att räkna på vad invandringen faktiskt kostar samhället, eftersom både kostnader och intäkter är otroligt svåra att beräkna. Dessutom måste man ta hänsyn till de dynamiska effekter som uppstår av att ha större köpkraft i landet.

För mig är dock inte det intressanta hur mycket invandringen kostar, för i ärlighetens namn så är det omöjligt att prata om kostnader för samhället när det kommer till invandring. För om vi ska räkna på kostnaderna så måste vi också jämföra med vilka kostnader som hade drabbat samhället utan invandringen och vi måste också räkna på vad de i så fall stängda gränserna hade kostat Sverige och svensk ekonomi. Frågeställningen blir något hypotetisk, men klart är att vi hade haft mindre köpkraft i samhället och dessutom brist på arbetskraft i många sektorer vilket leder till inflation och lågkonjunktur.

Men jag vill också ifrågasätta att debatten bör handla om ekonomiska beräkningar, jag är inte rädd för att ta en sådan debatt för alla rimliga beräkningar visar att samhället är beroende av invandring och att det ger positiv effekt på tillväxten. Men det handlar också om principer, ska vi reducera människors rätt att röra sig över gränserna till vårt snäva ekonomiska perspektiv? Det är sådana tankegångar som ledde till förslag om övergångsregler mot Östeuropa när EU utvidgades. Vi ser det som självklart att vi ska få röra oss fritt över nationsgränser, hur kan vi förvägra någon annan att göra detsamma? Jag hoppas att debatten om invandringen i framtiden handlar mer om principer och människosyn och mindre om pengar.

För den som nödvändigtvis vill räkna vidare, rekomenderar jag en titt här.

Läsvärt på samma tema här