Arkiv för Integritet

Hit men inte längre?

Posted in Integritet with tags , , on maj 11, 2012 by Christoffer

Igår fattade riksdagen beslut om hur och när rättsvårdande myndigheter får tillgång till de uppgifter som sparas i och med datalagringsdirektivet. I korta ordalag så blir det nu enklare för polisen att få ut uppgifter, även brott där endast böter finns på straffskalan omfattas nu.

Mathias Sundin (FP) röstade emot, vilket var otroligt välkommet. Men framförallt gäller det att detta måste ha varit sista gången vi förlorar en viktigt strid kring integritetskränkande lagstiftning. Mathias har tagit ett initiativ till att börja jobba med de lagar som nu är på plats, om du är intresserad av att diskutera vad vi kan göra åt de lagar som nu stiftats: haka på detta event. För nu måste det vara hit men inte längre!

Annonser

Digital tyst minut

Posted in Integritet with tags , , on mars 21, 2012 by Christoffer

Nu är det ca 60 minuter kvar tills att datalagringsdirektivet röstas igenom i Sveriges riksdag. Finns inte mycket att säga utöver det som redan blivit sagt.

Det är pinsamt att Folkpartiet röstar med regeringen. Jag tittade på dagens nyhetsmorgon i SVT (hittar tyvärr inte någon länk på SVT-play ännu) och där försökte Johan Pehrson att framställa sig som en mittenpolitiker i integritetsfrågorna. Märkligt då att han konsekvent hamnar på den diametralt motsatta sidan jämfört med oss som kämpar för individens integritet i fråga efter fråga. Linda Nordlund och Adam Cwejman summerar Johan Pehrsons inställning till integritet otroligt bra: ” Så länge Johan Pehrson tillåts företräda Folkpartiet i integritetsfrågan känner vi oss alienerade i vårt eget parti”. Läs gärna hela deras artikel.

Jag tror jag ska ta en digital tyst minut när klubban har fallit.

Ett till steg mot ökad övervakning

Posted in Integritet with tags , , , on november 17, 2011 by Christoffer

Det närmar sig nu ett avgörande om det omförhandlade PNR-avtalet i Europaparlamentet. PNR (Passanger Name Record) eller passagerardata innehåller inte bara namn och kontaktuppgifter på de personer som flyger, utan även annan information som samlas in i samband med resandet. Det är oroväckande att den trend som startade efter 9/11 med mer och mer långtgående statlig övervakning än så länge inte har brutits. Den första upplagan av detta förslag avvisades av parlamentet, på grund av att det var en för stor inskränkning i den personliga sfären. Det är nu en omgjord text som kommer att läggas fram för parlamentet, dock verkar det inte som att några verkliga förändringar har gjort, om man får tro Sophie in’t Veld (liberal MEP från Nederländerna).

Frågan gäller inte bara vilken information som ska sparas och samlas in, utan även hur länge, samt om rättsväsendet ska få automatisk tillgång till uppgifterna eller om uppgifterna ska behöva begäras ut. Idag är det till exempel så att svensk polis och tull kan begära ut information om olika misstänkta individers flygresor. En automatisk tillgång till uppgifterna ger helt andra förutsättningar. I det ursprungliga förslaget som parlamentet avvisade var utgångspunkten att automatisk tillgång skulle ges till rättsvårdande myndigheter.

Den grundproblematik som oroar mig är att många nya förslag tillkommer som hotar den personliga integriteten utan egentlig evidens för deras nödvändighet eller för att de faktiskt kommer att vara till hjälp. En del debattörer, så som Stewart Baker (tidigare på NSA och department of homeland security), tenderar dessutom att peka ut enskilda händelser och därefter föreslå generella lösningar. Som när Baker refererar till hur det misslyckade attentatet mot ett flygplan på väg till Detroit den 25 december 2009 skulle ha stoppats med PNR. Till börja med är detta är hypotetiskt. Vidare borde man ställa sig frågan om det är ett effektivt sätt att bekämpa terrorhot på samt om nyttan av insamlandet av denna information står i proportion till den skada som kommer att uppstå som följd.

Jag hoppas att parlamentet än en gång sätter ner foten om det inte är så att man gjort märkbara förändringar jämfört med det tidigare förslaget.

Folkpartiet och den personliga integriteten

Posted in Folkpartiets landsmöte with tags , , on oktober 19, 2011 by Christoffer

Folkpartiets landsmöte är över och det är dags att börja utvärdera hur det gick. En del har skrivits om förslaget om ungdomslöner, samt mer generellt om landsmötet. Men på det hela var det inte överdrivet mycket uppmärksamhet kring landsmötet, och det måste sägas att Folkpartiet hade lite otur med vilka händelser som gjorde att det hamnade lite i medieskugga.

DN hade en ledare för några dagar sedan som jag tycker hade en ganska bra analys. Folkpartiet har tagit ett enormt steg kring arbetsmarknaden och föreslår nu flexicurity, därmed ett slopande av turordningsreglerna i LAS. Flera bra motioner om migration gick igenom, bland annat en som i praktiken innebär ett ställningstagande mot att utvisa kristna till Irak. Så på flera områden har DN en bra analys om att Folkpartiet träffar helt rätt ideologiskt.

Tyvärr så går det inte att säga detta om alla områden. När det gäller integritet och rättsäkerhet så är det inte bara en rad frågor där partiet hamnat snett. Det är till och med så att det finns en bristande förståelse för problematiken. Partiet ställde sig bakom förslag att ny lagstiftning ska utvärderas med en integritetskonsekvensutredning, men det blir lite ihåligt om man samtidigt ställer sig bakom brottsprovokation, datalagringsdirektivet, IPRED, FRA. Lyckligtvis ställde sig landsmötet bakom LUFs linje om att vara emot drogtester i skolan, men det är tyvärr undantaget som bekräftar regeln.  De enskilda frågorna kan absolut diskuteras och man kan dra olika slutsatser, men när vi summerar alla de frågor om rör integriteten för individen så går det inte att komma ifrån att Folkpartiet ofta drar slutsatser som vittnar om en bristande förståelse för individens integritet.

Liberala Ungdomsförbundet uppmärksammade detta problem under landsmötet i en rad olika debatter, och min förhoppning är att partiet ska börja vakna. Förhoppningsvis var debatten om drogtester i skolan början på något, inte undantaget i en utveckling.

 

En seger för Liberala Ungdomsförbundet

Posted in Folkpartiet, Folkpartiets landsmöte, Integritet with tags , , , , on oktober 15, 2011 by Christoffer

Liberala Ungdomsförbundet kämpade ikväll hårt för att Folkpartiet skulle ställa sig bakom vår linje om att så kallade frivilliga drogtester av barn inte ska vara tillåtet. Det blev en lång och intensiv debatt som LUF i slutändan vann! Det är en viktig seger för integriteten för skolungdomar.

Ett stort tack till alla LUFare som gjorde detta möjligt, Karl Axelsson, Moa Granqvist, Benny Lindholm, Tove Henriksson, Jonatan Macznik, Hedwig Kastenholm, Vilhelm Hanzén och många fler. Trots att partiet skickade upp allt tungt artilleri de kunde uppbacka: gruppledaren i riksdagen, båda vice-partiledarna samt stora delar av partistyrelsen. Det hjälpte föga, Folkpartiets landsmöte gick på LUFs linje!

LUFs yrkandetext som gick igenom var följande:

Folkpartiet Liberalerna ställer sig bakom hållningen att drogtester i skolan, både tvångsvisa och så kallat frivilliga, innebär en långtgående inskränkningi rätten till kroppslig integritet, och denna inskränkning uppvägs inte av de intressen den syftar till att tillgodose. Drogtester i skolanska därför inte vara tillåtna

Fler bloggare om detta: Ida Mörk, Bonnie Peterson, Frida Simonsson

Media som uppmärksammar dett: DN, GP, SVD, UNT