Arkiv för LUF

Nya tider

Posted in LUF with tags , on augusti 15, 2012 by Christoffer

I och med LUF:s kongress i helgen så har jag slutat som förbundssekreterare, nu väntar fortsatta studier på KTH. Det ska bli kul, det var ett tag sedan jag pluggade nu.

Men framför allt så har jag fått det stora förtroendet att bli invald i förbundsstyrelsen och bli utsedd till verkställande utskottets ordförande. Det kommer att bli ett riktigt kul och spännande verksamhetsår!

Avslutningsvis: ett stort grattis till Linda Nordlund som blev vald till förbundsordförande och grattis till Ebba Tornérhielm som efterträder mig som förbundssekreterare, en bättre efterträdare kan inte hittas.

Let’s liberize this world!

Annonser

Folkpartiet och den personliga integriteten

Posted in Folkpartiets landsmöte with tags , , on oktober 19, 2011 by Christoffer

Folkpartiets landsmöte är över och det är dags att börja utvärdera hur det gick. En del har skrivits om förslaget om ungdomslöner, samt mer generellt om landsmötet. Men på det hela var det inte överdrivet mycket uppmärksamhet kring landsmötet, och det måste sägas att Folkpartiet hade lite otur med vilka händelser som gjorde att det hamnade lite i medieskugga.

DN hade en ledare för några dagar sedan som jag tycker hade en ganska bra analys. Folkpartiet har tagit ett enormt steg kring arbetsmarknaden och föreslår nu flexicurity, därmed ett slopande av turordningsreglerna i LAS. Flera bra motioner om migration gick igenom, bland annat en som i praktiken innebär ett ställningstagande mot att utvisa kristna till Irak. Så på flera områden har DN en bra analys om att Folkpartiet träffar helt rätt ideologiskt.

Tyvärr så går det inte att säga detta om alla områden. När det gäller integritet och rättsäkerhet så är det inte bara en rad frågor där partiet hamnat snett. Det är till och med så att det finns en bristande förståelse för problematiken. Partiet ställde sig bakom förslag att ny lagstiftning ska utvärderas med en integritetskonsekvensutredning, men det blir lite ihåligt om man samtidigt ställer sig bakom brottsprovokation, datalagringsdirektivet, IPRED, FRA. Lyckligtvis ställde sig landsmötet bakom LUFs linje om att vara emot drogtester i skolan, men det är tyvärr undantaget som bekräftar regeln.  De enskilda frågorna kan absolut diskuteras och man kan dra olika slutsatser, men när vi summerar alla de frågor om rör integriteten för individen så går det inte att komma ifrån att Folkpartiet ofta drar slutsatser som vittnar om en bristande förståelse för individens integritet.

Liberala Ungdomsförbundet uppmärksammade detta problem under landsmötet i en rad olika debatter, och min förhoppning är att partiet ska börja vakna. Förhoppningsvis var debatten om drogtester i skolan början på något, inte undantaget i en utveckling.

 

Politiska partier ska få tillgång till skolorna

Posted in Folkpartiet, Folkpartiets landsmöte, LUF, Skola with tags , , , on oktober 15, 2011 by Christoffer
Liberala Ungdomsförbundet får igenom en till viktig seger mot partistyrelsen. Nämligen att motion D18 gick igenom. Detta betyder att Folkpartiet ställer sig bakom kravet att politiska partier ska släppas in på skolor.
Att få unga att engagera sig i samhällsfrågor är inte svårt. Många ungdomar är intresserade av samhällsfrågor och politiska frågor av olika slag. Däremot är intresset för de politiska partierna varierande och har sedan många år drabbats av minskat medlemsantal. Samtidigt har de politiska partierna en viktig roll i den svenska demokratin genom att de ställer upp i allamäna val på olika nivåer samt företräder sedan medborgarna och fattar beslut å medborgarnas vägnar. Att öka intresset och höja valdeltagandet bland unga är därför en fortsatt stor utmaning. Därför är det viktigt att de politiska partierna också tillåts finnas i sammanhang där många ungdomar befinner sig – detta gäller inte minst skolan.
Demokrati byggs av demokrater och aktiv demokratisk debatt, inte av en lärares genomgång i ett klassrum. Därför är det självklart att de politiska partierna ska ha tillgång att kampanja i skolorna. Liberala Ungdomförbundet är väldigt nöjda med att Folkpartiets landsmöte ställt sig bakom kravet att skolorna ska öppna upp för politiska kampanjer
Fler som bloggar om detta: Andreas Froby

En seger för Liberala Ungdomsförbundet

Posted in Folkpartiet, Folkpartiets landsmöte, Integritet with tags , , , , on oktober 15, 2011 by Christoffer

Liberala Ungdomsförbundet kämpade ikväll hårt för att Folkpartiet skulle ställa sig bakom vår linje om att så kallade frivilliga drogtester av barn inte ska vara tillåtet. Det blev en lång och intensiv debatt som LUF i slutändan vann! Det är en viktig seger för integriteten för skolungdomar.

Ett stort tack till alla LUFare som gjorde detta möjligt, Karl Axelsson, Moa Granqvist, Benny Lindholm, Tove Henriksson, Jonatan Macznik, Hedwig Kastenholm, Vilhelm Hanzén och många fler. Trots att partiet skickade upp allt tungt artilleri de kunde uppbacka: gruppledaren i riksdagen, båda vice-partiledarna samt stora delar av partistyrelsen. Det hjälpte föga, Folkpartiets landsmöte gick på LUFs linje!

LUFs yrkandetext som gick igenom var följande:

Folkpartiet Liberalerna ställer sig bakom hållningen att drogtester i skolan, både tvångsvisa och så kallat frivilliga, innebär en långtgående inskränkningi rätten till kroppslig integritet, och denna inskränkning uppvägs inte av de intressen den syftar till att tillgodose. Drogtester i skolanska därför inte vara tillåtna

Fler bloggare om detta: Ida Mörk, Bonnie Peterson, Frida Simonsson

Media som uppmärksammar dett: DN, GP, SVD, UNT

Hösten närmar sig

Posted in LUF with tags , , on augusti 16, 2011 by Christoffer

En ny höst närmar sig, sommaren lider mot sitt slut och det blir svalare och svalare för varje vecka som går. Personligen skulle jag helst se ett avskaffande av hösten, ersatt av längre sommar och längre vinter. Tyvärr tycks den politiska viljan saknas för att göra förändringar i den riktningen, annars borde det nog har åtgärdats vid det här laget…

Men ser ändå fram emot hösten riktigt mycket – LUFs nya kampanj kommer snart, nästa basliberal närmar sig och det ska bli riktigt spännande att arbeta med den nya förbundsstyrelsen.

LUF kräver att Sverige bidrar i Libyen

Posted in Utrikespolitik with tags , , on mars 22, 2011 by Christoffer

Idag ställer Liberala Ungdomsförbundet som krav att Sverige ska bidra till insatsen i Libyen. Läs mer här. Självklart ska vi bidra med vår kompetens och våra möjligheter, och våra JAS-plan skulle kunna vara till stor hjälp för att upprätthålla flygförbudszonen i Libyen.

Avgå Billström!

Posted in LUF, Mänskliga rättigheter, Riv gränser with tags , , on januari 22, 2011 by Christoffer

Liberala Ungdomsförbundets förbundsstyrelse har precis tagit beslut om att kräva Tobias Billströms avgång. Billström har inte drivit en human flyktingpolitik och exemplen om kristna irakier som skickas hem och Billström uttalanden om romer i juli 2010 visar att han inte är lämplig som migrationsminister.

Det är skamligt att Sverige idag har en minister som inte speglar liberala och humana värderingar. LUF kräver idag att Tobias Billström avgår, jag hoppas att fler ställer samma krav!

Media om detta: DN, SVD, Aftonbladet, Expressen, GP, Rapport, Nyheter24,

Bloggar om detta: Adam Cwejman