Arkiv för jämnställdhet

Het debatt om kvotering

Posted in Folkpartiets landsmöte with tags , on november 21, 2009 by Christoffer

Nyss så avslogs motioner som ville kvotera inom näringslivet. En motion ville lagstifta om att minst 40% personerna i börsbolagens valberedningar skulle vara kvinnor. Detta för att undvika direkt kvotering till styrelserna, men ändå ta ett steg mot att kvinnors kompetens ska tvingas att tas till vara. En motion om att kvotera direkt i styrelserna avslogs också.

Argumenten emot kvotering var att man måste respektera ägarnas val, och att arbeta på andra sätt till exempel genom jämnställdhetsranking av företag.

Annonser

Landsmötet är igång!

Posted in Folkpartiets landsmöte with tags , , , on november 19, 2009 by Christoffer

Jag har suttit i utskottet som behandlar motionerna på området jämnställdhet, demokrati och integration som har behandlat motionernerna under dagen. Förslaget till jämställdhetsprogram kan hittas här, förslag integratiionsprogram kan hittas här

Det mest intressanta voteringarna uppdateras nedan:

Nu har det blev helt jämnt i voteringen om föräldrarförsäkringen. 10 personer röstade för tredelning av försäkringen och 10 st röstade emot. Ordförande fick utslagsröst och därmed så föll beslutet på avslag för tredelning. Partistyrelsens linje vann därmed. En otroligt intressant debatt kommer följa på landsmötets plenum.

Utskottet lade precis förslag om att en motion om att lagstifta en skyldighet för kommunerna att erhålla förskola på obekväm arbetstid! Mycket skönt, detta är en viktig reform för alla de som har oregelbunden och/eller obekväm arbetstid. Det är få kommuner som ger denna service idag!

Jag lyfte frågan om att folkpartiet borde ställe sig bakom att införa republik. Tyvärr (kanske inte så oväntat…) så fick jag inte med mig majoriteten, med röstsiffrorna 14 mot 8 räddades kungen i utskottet. Debatten tas till plenum.

Tyvärr har utskottet gått på Partistyrelsens linje och avslagit förslag om att barns asylskäl ska bedömas individuellt, oavsett familjens situation. Vidare så har utskottet också avslagit att man ska kunna sanktionera migrationsverket för att de har för långa handläggningstider. Trots att partistyrelsen tidigare har sagt att man vill rikta sanktioner mot försäkringskassan, mycket underligt att man då inte kan tänka sig att rikta sanktioner mot migrationsverket.

Utskottet har nu ställt sig bakom partistyrelsens linje om att det ska gå att tvinga kommuner att emot flyktingar. En bra passning till Vellinge!