Arkiv för Folkpartiets landsmöte

Folkpartiet och den personliga integriteten

Posted in Folkpartiets landsmöte with tags , , on oktober 19, 2011 by Christoffer

Folkpartiets landsmöte är över och det är dags att börja utvärdera hur det gick. En del har skrivits om förslaget om ungdomslöner, samt mer generellt om landsmötet. Men på det hela var det inte överdrivet mycket uppmärksamhet kring landsmötet, och det måste sägas att Folkpartiet hade lite otur med vilka händelser som gjorde att det hamnade lite i medieskugga.

DN hade en ledare för några dagar sedan som jag tycker hade en ganska bra analys. Folkpartiet har tagit ett enormt steg kring arbetsmarknaden och föreslår nu flexicurity, därmed ett slopande av turordningsreglerna i LAS. Flera bra motioner om migration gick igenom, bland annat en som i praktiken innebär ett ställningstagande mot att utvisa kristna till Irak. Så på flera områden har DN en bra analys om att Folkpartiet träffar helt rätt ideologiskt.

Tyvärr så går det inte att säga detta om alla områden. När det gäller integritet och rättsäkerhet så är det inte bara en rad frågor där partiet hamnat snett. Det är till och med så att det finns en bristande förståelse för problematiken. Partiet ställde sig bakom förslag att ny lagstiftning ska utvärderas med en integritetskonsekvensutredning, men det blir lite ihåligt om man samtidigt ställer sig bakom brottsprovokation, datalagringsdirektivet, IPRED, FRA. Lyckligtvis ställde sig landsmötet bakom LUFs linje om att vara emot drogtester i skolan, men det är tyvärr undantaget som bekräftar regeln.  De enskilda frågorna kan absolut diskuteras och man kan dra olika slutsatser, men när vi summerar alla de frågor om rör integriteten för individen så går det inte att komma ifrån att Folkpartiet ofta drar slutsatser som vittnar om en bristande förståelse för individens integritet.

Liberala Ungdomsförbundet uppmärksammade detta problem under landsmötet i en rad olika debatter, och min förhoppning är att partiet ska börja vakna. Förhoppningsvis var debatten om drogtester i skolan början på något, inte undantaget i en utveckling.

 

Annonser

En liten, men symbolisk seger

Posted in Folkpartiets landsmöte with tags , on oktober 16, 2011 by Christoffer

Jag hann inte blogga under dagen idag när det skedde, men LUF vann ytterligare en seger under dagen. Folkpartiets landsmöte gick på LUFs linje och avslog förslaget om licenskrav för vissa hundraser. Partistyrelsen samt landsmötets utskott hade gått på motionärens linje och ställt sig bakom kravet på att vissa hundraser ska beläggas med krav på licens för innehav.

Landsmötet beslutade dock i enlighet med LUF samt en rad andra debattörer att detta inte riktigt känns befogat. Det är trots allt så att det handlar främst om hur man uppfostrar en hund, inte vilken ras den är. Det går alldeles utmärkt att ta i princip vilken hund som helst och göra till kamphund givet rätt förutsättningar. Ett licenskrav skulle inte förändra någonting.

Politiska partier ska få tillgång till skolorna

Posted in Folkpartiet, Folkpartiets landsmöte, LUF, Skola with tags , , , on oktober 15, 2011 by Christoffer
Liberala Ungdomsförbundet får igenom en till viktig seger mot partistyrelsen. Nämligen att motion D18 gick igenom. Detta betyder att Folkpartiet ställer sig bakom kravet att politiska partier ska släppas in på skolor.
Att få unga att engagera sig i samhällsfrågor är inte svårt. Många ungdomar är intresserade av samhällsfrågor och politiska frågor av olika slag. Däremot är intresset för de politiska partierna varierande och har sedan många år drabbats av minskat medlemsantal. Samtidigt har de politiska partierna en viktig roll i den svenska demokratin genom att de ställer upp i allamäna val på olika nivåer samt företräder sedan medborgarna och fattar beslut å medborgarnas vägnar. Att öka intresset och höja valdeltagandet bland unga är därför en fortsatt stor utmaning. Därför är det viktigt att de politiska partierna också tillåts finnas i sammanhang där många ungdomar befinner sig – detta gäller inte minst skolan.
Demokrati byggs av demokrater och aktiv demokratisk debatt, inte av en lärares genomgång i ett klassrum. Därför är det självklart att de politiska partierna ska ha tillgång att kampanja i skolorna. Liberala Ungdomförbundet är väldigt nöjda med att Folkpartiets landsmöte ställt sig bakom kravet att skolorna ska öppna upp för politiska kampanjer
Fler som bloggar om detta: Andreas Froby

En seger för Liberala Ungdomsförbundet

Posted in Folkpartiet, Folkpartiets landsmöte, Integritet with tags , , , , on oktober 15, 2011 by Christoffer

Liberala Ungdomsförbundet kämpade ikväll hårt för att Folkpartiet skulle ställa sig bakom vår linje om att så kallade frivilliga drogtester av barn inte ska vara tillåtet. Det blev en lång och intensiv debatt som LUF i slutändan vann! Det är en viktig seger för integriteten för skolungdomar.

Ett stort tack till alla LUFare som gjorde detta möjligt, Karl Axelsson, Moa Granqvist, Benny Lindholm, Tove Henriksson, Jonatan Macznik, Hedwig Kastenholm, Vilhelm Hanzén och många fler. Trots att partiet skickade upp allt tungt artilleri de kunde uppbacka: gruppledaren i riksdagen, båda vice-partiledarna samt stora delar av partistyrelsen. Det hjälpte föga, Folkpartiets landsmöte gick på LUFs linje!

LUFs yrkandetext som gick igenom var följande:

Folkpartiet Liberalerna ställer sig bakom hållningen att drogtester i skolan, både tvångsvisa och så kallat frivilliga, innebär en långtgående inskränkningi rätten till kroppslig integritet, och denna inskränkning uppvägs inte av de intressen den syftar till att tillgodose. Drogtester i skolanska därför inte vara tillåtna

Fler bloggare om detta: Ida Mörk, Bonnie Peterson, Frida Simonsson

Media som uppmärksammar dett: DN, GP, SVD, UNT

Folkpartiets landsmöte inleds

Posted in Folkpartiets landsmöte with tags , , on oktober 14, 2011 by Christoffer

Idag inleds Folkpartiets landsmöte med Jan Björklunds tal, några punkter var: att enprocentsmålet i biståndet är viktigt, europasamarbetet är viktigt, att klimatet behöver ett starkt EU, EU behöver ta ett större ansvar för människor på flykt och det behövs en ny skattereform och reform på arbetsmarknaden

Folkpartiet har också tagit många steg i rätt riktning inför landsmötet bland annat förslaget om flexicurity. Trygghet på arbetsmarknaden ska komma via inskomsttrygghet, inte trygghet att ha exakt samma arbete under hela livet. Men partiet har fortfarande en bit kvar på andra områden för att FP ska vara det självklara liberala partiet. Adam Cwejman har skrivit om vikten av att ta ställning mot drogtester av barn. Vidare är det viktigt att Folkpartiet tar ställning mot brottsprovokation. Det är två exempel på viktiga frågor som jag hoppas att Folkpartiet tänker om i under helgen.

En annan bra artikel på temat om Folkpartiet inför landsmötet skrevs av William Jelvin, Kajsa Dovstad och Adam Cwejman

Fler som bloggar om dett: Frida Simonsson

Att ropa eller inte ropa…En landsmötesanektdot

Posted in Folkpartiets landsmöte with tags , , on november 22, 2009 by Christoffer

Efter debatten om obligatoriska medborgarkurser så voteras det huruvida frågan ska skickas till beredningsutskottet eller inte. Hade det inte gjort detta så hade det ursprungliga förslaget gått igenom. Voteringen sker med acklamation och mötesordförande förklarar att utskottet har vunnit (bifall ursprungligt förslag, nej till att bereda saken i beredningsutskottet). Jag ropar ‘Votering’, jag får kommentaren att det är utsiktslöst. Men jag tyckte det var riktigt jämnt och bestämde mig för att ropa votering. Mitt rop ekade lite ensamt, men gjort var gjort. Sedan visade det sig att det faktiskt var riktigt jämnt. Det gick vidare till rösträkning och vi vann. Frågan skickades till beredningsutskottet!

När frågan kom tillbaka till landsmötets plenum gjorde Adam Cwejman en mycket bra plädering tillsammans med Gustav Frödin för att kurserna ska vara frivilliga och att otydligheterna i förslaget skulle strykas. Voteringen gick återigen till rösträkning och denna gång var vi många som ropade. Det visade sig att det skiljde över 20 röster till vår fördel.

Ett stort tack till både Gustav och Adam, för deras pläderingar var verkligen mycket bra och avgjorde slaget. Och nu stoppades ett kvazi-liberalt förslag i papperskorgen!

Landsmötet avslutas

Posted in Folkpartiets landsmöte with tags on november 22, 2009 by Christoffer

Nu har 2009 års landsmöte för Folkpartiet liberalerna avslutats. Jan Björklund avslutade landsmötet med att konstatera att Folkpartiet är ett enat och starkt parti och han var glad över alla debatter på landsmötet och den goda stämningen och andra saker man alltid säger när man avslutar ett landsmöte. Jag tycker att det har varit ett roligt landsmöte och jag är överlag glad över besluten som tagits. Höjdpunkterna tycker jag har varit att vi vill genomföra förstatligande av skolan, att landsmötet ställde sig bakom att utreda hur en mer modern upphovsrätt kan se ut,  att vi vill erbjuda fri vård till papperslösa flyktingar och att vi avslog obligatoriska medborgarskapskurser.

De beslut jag själv tycker är mindre bra: Plea bargaining, eller åtalförhandling beslutade landsmötet att stödja. Detta är ett avsteg från svensk rättstradition och är i min mening rättsosäkert.

Sedan var det ett par punkter där jag tycker partiet kunde varit lite modigare, och gått lite längre. Då tänker jag framförallt på LAS och barnomsorg på obekväm arbetstid. Båda är viktiga reformer för arbetslinjen. Att slopa turordningsreglerna i LAS skulle innebära en mer flexibel arbetsmarknad och att unga och invandrare inte systematiskt stängs ute från fasta anställningar. När det gäller barnomsorg på nattetid nöjde sig landsmötet med att uppmana kommunerna, istället för att skriva in det i skollagen och därmed tvinga kommunerna. Synd för många yrkesgrupper som inte kan kombinera arbete och föräldrarskap, om vi ska följa arbetslinjen så ska man inte behöva säga upp sig bara för att man råkar vara ensamstående eller att båda föräldrarna tvingas arbeta på obekväm arbetstid.

Men sammantaget ett roligt landsmöte som fick en snygg final i och med att LUF sopade bort ett batongliberalt förslag om obligatoriska medborgarskapskurser!