Arkiv för försvarspolitik

Kontraster mellan partiledare

Posted in Försvars- och säkerhetspolitik with tags , , , on januari 16, 2012 by Christoffer

Lördagen på Folk och Försvar inleddes med först Hågan Juholt och därefter Jan Björklund. Kontrasterna kunde inte vara större, och då tänker jag inte primärt på sakpolitik. Julholt var vag, gled från konkreta slutsatser och hans tal kan summeras med ordet snömos.

Sammanfattning av Juholts tal:

-Internationella konflikter kan skapas av ekonomisk och social oro

-Regeringens försvarsreform är underfinansierad, men Julholt sa uttryckligen att han inte vill förändra försvarsanslagen.

-Utblick om att han var stolt över att han ofta först med att prata om problem.

-Han uttryckte kritik mot yrkesförsvaret, men sa inte vad vi skulle ha istället

Sammanfattning av Björklunds tal:

-Euron var från början ett fredsprojekt, leder till ökat samarbete. Euron är bra för Europa

-Vi bör vara med i NATO

-Vi bör placera permanenta stridskrafter på Gotland.

-Historisk utblick om kalla kriget, utblick om det positiva i arabiska våren. Kort sagt, demokrati och marknadsekonomi är överlägset

-Energipolitiken kommer vara en del av Sveriges säkerhetspolitik, därför är det viktigt att vi är självförsörjande även i framtiden – dvs, nuvarande kärnkraftverk måste ersättas med nya.

Kontrasterna är tydliga, Jan Björklund är ideologisk men samtidigt konkret. Björklund känns säker och vet vad han och Folkpartiet vill. Håkan Juholt som kontrast var otydlig, och mest flummig.

Annonser

På Folk och Försvar

Posted in Försvars- och säkerhetspolitik with tags , , , , on januari 16, 2012 by Christoffer

Jag befinner mig på Folk och Försvars rikskonferens, jag tillsammans med Adam Cwejman kom upp igår vid lunchtid lagom till konferensen drog igång. Var trött igår, framför allt efter att ha kört bil i 6 timmar upp till Sälen. Känns betydligt bättre efter en natts sömn.

Gårdagen var intressant , flera talare – däribland ÖB – talade om att det är dags att börja leta efter bättre samarbeten i försvarsberedskapen, bland annat genom att vi behöver gå mot att ”poola” resurser. Sverige kanske inte kan i det långa loppet upprätthålla en toppmodern försvarsberedskap på alla områden. Kanske är det smartare om vi satsar extra på vissa delar, och låter andra komplettera med andra resurser. Ett exempel skulle vara att vi åtar oss att sköta Finlands flygstridkrafter, mot att Finland tar ansvar för förse Sverige med säg stridsfordonskapacitet. Denna typ av samarbeten tror jag är framtiden, jag skrev en del om detta för ett par år sedan. Då var läget annorlunda, men nu när de flesta länderna i Europa och västvärlden skär ner på sina försvarsbudgetar har denna diskussion akualiserats.

Egentligen handlar denna fråga inte om huruvida man spenderar mycket eller lite pengar på försvaret. För oavsett finns det en enorm effektiviseringspotential i att börja samarbeta mer kring att fördela olika försvarsuppgifter mellan olika nära samarbetspartners. Dels kan vi få ut mer för de pengar vi satsar, för varför ska vi hålla oss med 27 separata flygvapen i Europa? Ett samarbete där olika uppgifter fördelas på olika samarbetspartners ökar också det militära samarbetet, vilket kan leda till ökad förmåga att delta i internationella insatser.

Jag tycker det är otroligt intressant att ÖB med flera nu börjar diskutera kring den här typen av samarbeten. Dock har dagens schema inletts med en halvtimme snömos signerat Håkan Julholt, där det han själv ville lyfta fram som centralt var att ekonomiska och sociala frågor kan leta till internationella konflikter.

Folk och försvar dag 1

Posted in LUF with tags , , on januari 16, 2011 by Christoffer

Är i sälen på Folk och Försvars rikskonferens tillsammans med Adam Cwejman. Efter att första dagen inletts med flygstrul som ledde till ett par timmars försening så har dagen avlöpt utan några hinder.

Dagens tema är inre hot, och jag noterar att vissa talare pliktskyldigt (och lite i förbifarten) tar fram integritetsperspektivet. Men Cwejman gjorde ett bra jobb i paneldiskussionen om integritet. I övrigt Oscar Wåglund Söderström gjort en bra intryck om regeringens arbete mot extremism i samhället, mer pengar till forskning kring extremism, bättre samordning lokalt och en vetskap om att det finns många olika typer av extremism (vänsterautonoma grupper, vit-makt grupper samt islamistiska grupper är bara tre exempel) var några bitar. Lyssnade du Åkesson?