Arkiv för Alliansen

Bostadsbristen löses inte genom halvmesyrer

Posted in Bostadspolitik with tags , , on april 18, 2012 by Christoffer

Regeringen presenterade i förra veckan en överenskommelse för att förbättra bostadsmarknaden i Sverige. Det är otroligt efterlängtat, men de presenterade förslagen skrapar bara på ytan av allt som behöver göras för att få ordning på bostadsbyggandet. Men ändå positivt att regeringen nu presenterar en rad förslag.

Regeringen vill i korthet få ut bostadsrättslägenheter på marknaden som idag inte hyrs ut. Detta genom att det nu ska bli tillåtet att inkludera sina avgifter för belåningen på lägenheten i hyran, vilket inte är tillåtet idag. Dagens situation leder till att det i princip alltid innebär en ekonomisk förlust att hyra ut i andra hand, resultatet är tomma lägenheter. Vidare sänks fastighetsavgiften  och  avgiftsfriheten för flerbostadshus förlängs med 5 år (till 15 år).

Det här är alla väldigt bra förslag, problemet är att det inte räcker. Problemen på den svenska bostadsmarknaden är för stora för att mindre förändringar på ytan ska hjälpa. Vi behöver fler grundläggande förändringar.

-Förenkla byggnormer. Det handlar om storleken på rum, fönster och bullnerivåer. Ta gator så som Avenyn i Göreborg och Sveavägen i Stockholm. De skulle antagligen inte kunna byggas idag på grund av bullernivåerna. Ändå så är dessa gator otroligt populära och priserna på bostadsrätterna kring dessa gator är väldigt höga, därför att det är många som inte tycker att bullret är så bekymersamt. Och de som vill ha en lugnare miljö, bosätter sig förslagsvis inte i en stadskärna i en väldigt stor stad. Både i Göteborg och Stockholm finns väldigt lugna områden som ändå ligger nära stan. När vi bygger ut våra städer idag borde vi kunna få nya Avenyer och nya Sveavägar. Det handlar om att få  en mer blandad bebyggelse än vad som byggs idag.

-Förenklade byggnormer 2.0. Byggnormerna som finns idag driver dessutom upp priserna på lägenheterna, både bostadsrätter och hyresrätter och bidrar till att det är svårt eller näst intill omöjligt att bygga billigt.

-Marknadshyror. Det är helt orimligt att vi idag inte tillåter att marknaden styr hyrorna på hyresrätter. Vi har sovjetiskt långa köer för att få en hyresrätt idag. Det är idag svårt att få lönsamhet på att bygga nya hyresrätter på grund av hyresregleringarna. Därför behöver vi marknadshyror. I Bryssel till exempel så går det att få en lägenhet samma dag som man söker, och det finns både billigare och dyrare lägenheter jämfört med Göteborg eller Stockholm.

-Minska antalet möjligheter till överklagan. Idag så överklagas i princip alltid nya byggprojekt vilket gör byggnationerna dyrare och tar längre tid.

Om Folkpartiet och Alliansen skulle ta tag i ovan nämna reformer så kommer vi i grunden kunna förbättra bostadsmarknaden i Sverige.

Annonser

Nya härliga budget

Posted in Kollektivtrafik, Socialpolitik, Stockholm with tags , , , on juni 14, 2011 by Christoffer

Jag skrev tidigare om ett enskild förslag ur vänsterns budget, det om folkhälsokomittéer. Det kan tyckas lite harmlöst egentligen även om det är märkligt. Vad som är desto mer oroande är att oppositionen är så splittrad och står mot en allians som är så enad och samspelt. Det är naturligtvis bra för oss i alliansen, men kanske dåligt för Stockholm i längden.

Det är också en intressant fråga vem man ska debattera mot i det här läget, de rödgröna har olika syn på det mesta från priset på SL-kortet, till skattesatsen, till synen på hur vården ska bedrivas. Lite tråkigt också att oppositionen i sann populistisk anda underfinansierar sina budgetar, det skapar en rätt skev debatt när de lovar saker för pengar som inte finns.

Hursomhelst, det är otroligt bra att Wennerholm har vaknat upp och insett att även tunnelbanan behöver byggas ut. Självklart blir det rätt långt fram i tiden även om staten går med på att medfinansiera ett sådant projekt. Tunnelbana är som bekant rätt dyrt… Oavsett så görs nu enorma investeringar (både på att bygga ut sjukvården och infrastrukturen) vilket är otroligt efterlängtat. Känns väldigt bra, jag hoppas att Stockholm kan fortsätta växa och bygga i den här takten.

Alliansens budgetSocialdemokraternas budget, Miljöpartiets budget, Vänsterpartiets budget

Fler om detta: Birgitta Rydberg

 

 

 

Vind i seglen

Posted in Valkampanj with tags , , on september 11, 2010 by Christoffer

Alliansen har fortsatt vind i seglen! Det är otroligt roligt, men fortfarande är ingenting avgjort! Det är fortfarande otroligt många osäkra väljare och vi måste kämpa in i det sista.

Tidigare idag (lördag) var jag och många andra på ett pepprally med Alliansens partiledare, och därefter ägnade jag tillsammans med ca 35 andra från LUF dagen åt att kampanja på olika håll runt om i Stockholm. Det är en härlig känsla nu, vi går frammåt, vi i LUF har många idéella som sliter dag ut och dag in för att vi ska vinna valet och göra Sverige till ett friare land.

Nu ska vi fortsätta dygnet runt för en liberal valseger. För min egen del ska jag sova lite, sedan ska jag till valstugan vid Brommaplan imorgon bitti.

Alliansens valmanifest

Posted in Valkampanj with tags , , on augusti 27, 2010 by Christoffer

Nu har Alliansen presenterat sitt valmanifest. Manifestet är en stor framgång för Folkpartiet, som har drivit bland annat lärlingsplatser (30 000 stycken), parboendegaranti och en utredning om kommunaliseringen av skolan (vilket är ett första steg mot att förstatliga skolan).

Personligen känner jag mig väldigt nöjd med manifestet som är väldigt liberalt! Det har döpts till jobbmanifestet, vilekt är precis vad det är: bra politik för att skapa jobb. Lärlingsplatserna kommer ge ett sätt att komma in på arbetsmarknaden för unga, en bättre och mer rättvis skola kommer förbättra allas chanser på arbetsmarknaden och en liberal företagspolitik skapar fler jobb.

Framåt för miljön

Posted in Miljö with tags , , , on augusti 24, 2010 by Christoffer

Idag presenterar Alliansen ett förslag till ny klimatbilspremie som kommer att införas 2012 om regeringen blir omvald. Själv tycker jag att förslaget är mycket bra, i korthet innebär det 40 000 kr i premie vid köp av bilar som har låga utsläpp av koldioxid. Detta innebär i praktiken att endast att elbilar är aktuella, samt eventuellt de bästa biogasbilarna. Men förslaget är teknikneutralt vilket är otroligt viktigt, det är alltså utsläppen som regleras inte själva tekniken för hur utsläppen minskas.

Samtidigt sade Peter Eriksson i sin utfrågning i P1 att han ville stänga ner kärnkraften under nästa mandatperiod. Det var något oklart om det var rödgrön politik eller bara vad Miljöpartiet ville. Jag tycker det är fantastiskt verklighetsfrämmande att tro att vi kan ersätta kärnkraften på 4 år utan att bli beroende av fossila bränslen. Vindkraften står idag för 2% av svensk el, Folkpartiet och Alliansen vill nu bygga ut vindkraften mer än någon annan regering tidigare gjort – men det räcker inte för att ersätta kärnkraften. Dessutom är inte vindkraften tillräckligt stabil (det är inte alla dagar det blåser…). Och hur blir Sveriges klimatpåverkan om vi hamnar i samma situation som Tyskland? Där började de rödgröna lägga ner kärnkraften med löften om sol och vind, i verkligheten blev de beroende av rysk gas istället. Nej, mycket bättre att fortsätta med kärnkraften som Folkpartiet vill, tills att vi har reella alternativ. Dessa kan fås fram genom forskning och utveckling, vilket regeringen också satsar på. Därmed tycker jag att Folkpartiet och Alliansens miljöpolitik är betydligt bättre och realistisk än MPs dito.

Fler som bloggar om detta: Nina Larsson, Magnus Andersson, Annie Johansson

Jobb, jobb, jobb

Posted in ekonomi with tags , , , on augusti 12, 2010 by Christoffer

Socialdemokraterna har tappat i förtroende när det gäller jobbpolitiken. Att de igår presenterade ett ‘nytt’ program där samma gamla politik presenteras igen lär nog inte förbättra dessa siffror. För att kommentera de 6 förslag som Östros och Sahlin kommer med:

1. Ett brett kompetenslyft med 44 000 fler platser inom komvux, folkhögskolor, högskolor och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. – Alliansen har redan ökat platserna inom alla dessa områden. Dessutom har Yrkeshögskolan sagt att de inte kan bygga ut fler platser just nu utan att försämra kvalitén i utbildningen. Samma sak gäller högskolan.

2. Fler praktikplatser. – Ett lovvärt förslag, men dels har Alliansen redan gjort detta som en del av komvux-satsningen. Och dels vore det långt bättre att som Folkpartiet vill, satsa på lärlingsjobb istället. Det ger riktiga jobb och ett första steg in på arbetsmarknaden för unga.

3. Gröna jobb till långtidsarbetslösa. – Låter helt fantastiskt, vad det i praktiken betyder är jag rätt nyfiken på. Vad som däremot är intressant är hur (om vi pratar gröna jobb) hur energiförsörjningen ska ske utan att vi släpper ut koldioxid om vi inte bygger nya kärnkraftverk för att ersätta de gamla.

4. Sänka arbetsgivaravgifterna för småföretagen. – Härligt att S har tagit intryck av Folkpartiets politik, det har vi drivit länge. FP kräver en rabatt på arbetsgivaravgiften på 10% på de första 300 000 kronorna av lönesummorna. Detta skulle vara en rejäl lättnad för alla småföretag.

5. Inrätta en ny riskkapitalfond för att stimulera nyföretagande. – Vi har ett bankväsende och entreprenörer som är specialiserade på detta, vad säger att staten skulle göra detta bättre? Inget. Däremot kanske detta krävs med Sossarnas politik, för när de återinför förmögenhetsskatten så kommer många riskkapitalister åter att lämna landet och förutsättningarna försämras avsevärt när det gäller att starta nya företag. Att då staten ska gå in som ersättare är både dyrare och sämre.

6. Genomföra en historisk infrastruktursatsning. – Har Alliansen redan gjort. De flesta av de rödgrönas andra satsningar som de vill göra är helt eller delvis ofinansierade. Dessutom vill de finansiera många av satsningarna via den så kallade kilometerskatten, som det fortfarande är ovisst om den går att införa.

Så för att summera känns det inte så nytt, och inte heller så genomtänkt.

Fler som bloggar om detta: Kent Persson, Christian Ohlsson

Tack Alliansen

Posted in ekonomi with tags , , on juli 13, 2010 by Christoffer

Idag skriver DN om att arbetslösheten sjunker. Just nu är 8,3% arbetslösa vilket är 0,2% lägre jämfört med maj. Det är glädjande att vi hela tiden får nya tecken på att krisen är på väg att försvinna. Vi måste åter igen rikta ett stort tack till Alliansen för att ha klarat krisen väldigt bra. Jag får fortfarande lite mardrömmar kring vad som hänt om sossarna hade fått vara med och bestämma under krisen, då hade vi skattebetalare med all sannolikhet köpt upp både det ena och det andra. Bland annat bilfabriker, det är intressant att S inte lärde sig av 70-talskrisen.

Men nu ser det bra ut och nu gäller det bara att Alliansen får fortsätta så att vi inte riskerar ett vänsterexperiment som kommer spela tärning på grekiskt manér med våra gemensamma medel. Då kommer arbetslösheten skjuta i höjden igen.