Archive for the Stockholm Category

Nya härliga budget

Posted in Kollektivtrafik, Socialpolitik, Stockholm with tags , , , on juni 14, 2011 by Christoffer

Jag skrev tidigare om ett enskild förslag ur vänsterns budget, det om folkhälsokomittéer. Det kan tyckas lite harmlöst egentligen även om det är märkligt. Vad som är desto mer oroande är att oppositionen är så splittrad och står mot en allians som är så enad och samspelt. Det är naturligtvis bra för oss i alliansen, men kanske dåligt för Stockholm i längden.

Det är också en intressant fråga vem man ska debattera mot i det här läget, de rödgröna har olika syn på det mesta från priset på SL-kortet, till skattesatsen, till synen på hur vården ska bedrivas. Lite tråkigt också att oppositionen i sann populistisk anda underfinansierar sina budgetar, det skapar en rätt skev debatt när de lovar saker för pengar som inte finns.

Hursomhelst, det är otroligt bra att Wennerholm har vaknat upp och insett att även tunnelbanan behöver byggas ut. Självklart blir det rätt långt fram i tiden även om staten går med på att medfinansiera ett sådant projekt. Tunnelbana är som bekant rätt dyrt… Oavsett så görs nu enorma investeringar (både på att bygga ut sjukvården och infrastrukturen) vilket är otroligt efterlängtat. Känns väldigt bra, jag hoppas att Stockholm kan fortsätta växa och bygga i den här takten.

Alliansens budgetSocialdemokraternas budget, Miljöpartiets budget, Vänsterpartiets budget

Fler om detta: Birgitta Rydberg

 

 

 

Annonser

Folkhälsokommittéer?!

Posted in Socialpolitik, Stockholm with tags , , , , on juni 8, 2011 by Christoffer

Vänsterpartiet i Stockholms län har ett något märkligt förslag för att förbättra social jämlikhet och nå en bättre hälsa i Stockholms län, de föreslår att en folkhälsokommitté införs med representanter från länets alla kommuner (Länk till deras budget, förslaget hittas på sid 27).

Det är ytterst tvivelaktigt att ökad byråkrati på detta sätt skulle vara till det bättre och egentligen liknar detta mest ännu ett misslyckat planeringsprojekt. Att politiker på detta handgripliga sätt via en kommitté ska rycka ut för folkhälsans försvar har jag svårt att se skulle leda till något annat än slöseri med skattepengar. Bortsett från det så har V en rad märkliga formuleringar och teser i denna vision om folkhälsokommittéer.

Vänsterpartiet menar att ”SLL saknar en genomtänkt strategi för hur folkhälsoarbetet ska integreras i sjukvården” och att ”Samtliga vårdcentraler ska ha ett klart definierat områdesansvar och en bevakningsfunktion när det gäller lokala hälsorisker och faktorer som påverkar folkhälsan”. Om vi börjar med det första, detta stämmer inte ens. Att jobba hälsofrämjande ingår i avtalen med vårdgivarna runt om i länet. Olika indikatorer tas till vara hos landstinget för att kunna leda till förbättringar. Den andra biten kring det så kallade områdesansvaret är även det lite verklighetsfrämmande. Riksdagens utredningstjänst har utrett om det finns fog för att påstå att områdesansvaret har haft effekt på hälsoläget eller jämligheten i hälsa. Svaret blev att det inte finns något sådant samband går att peka på. Så varför gå på vänsterns linje?

Men det mest fantastiska som vänstern vill är följande: ”de sociala skillnaderna i tobaksrökning och övervikt (ska) halveras (under en 10-års period)”. Alltså, rökning och övervikt är inte problem i sig utan det är bara ett problem om det finns sociala skillnader mellan de som röker och de som inte röker, mellan de som är överviktiga och de som inte är det. En lösning vore alltså att få de grupper som inte röker och som inte är överviktiga att gå upp i vikt och börja röka – då skulle den problematiska frågeställningen som vänstern ser vara löst. En orimlig slutsats kan man tycka – men rimlig given vänsterns utgångspunkt.

Dels kan jag tycka att det är tvivelaktigt med den här typen av folkhälsoinsatser, men framförallt är problemformuleringen jättekonstig. Ok, det är ett problem att folk är överviktiga och röker, det är dåligt för individen (men tänk om jag trivs med att äta mycket mat då?…) och för samhället som måste hosta upp mer pengar för vård. En rimligare slutsats är i så fall att man borde minska övervikten i samhället (psst, folkhälsokommittéer lär nog inte vara så effektiva i så fall…), men vänstern verkar inte tycka att övervikt är ett problem i sig, utan bara om vissa är överviktiga medan andra inte är det. Logiskt? Nej.

Nej jag är rätt nöjd med att vänsterpartiet inte är med och styr över landstingets budget. För den som vill läsa Alliansens budgetförslag i landstinget, hittar ni den här

Stockholms nya ledning

Posted in Kultur, Skola, Stockholm with tags , , , on oktober 14, 2010 by Christoffer

Då var det klart, så här ser Stockholms politiska ledning ut. Ett par nya namn och något namn som försvunnit. Kristina Alvendal ersätts av Regina Kevius (M) och Per Ankersjö (C) blir borgarråd med ansvar för miljö- och hälsoskyddsnämnden samt stadsmiljörådet.

Folkpartiet behåller sina två borgarråd, Lotta Edholm fortsätter som skolborgarråd och Madeleine Sjöstedt fortsätter som kulturborgarråd, men istället för idrottsfrågor har hon också ansvar för fastighetsnämnden. Sedan igår stod det klart att Folkpartiet nominerat just Lotta och Madeleine för fortsatt förtroende som borgarråd. Båda har gjort ett jättebra jobb de senaste 4 åren och jag är glad över att Folkpartiet får behålla skola och kultur som områden.

Jag tycker det här ser riktigt bra ut!

Fler som bloggar om detta: Birgitta Rydberg, Rasmus Jonlund, Madeleine Sjöstedt