Arkiv för Adam Cwejman

Folkpartiets landsmöte inleds

Posted in Folkpartiets landsmöte with tags , , on oktober 14, 2011 by Christoffer

Idag inleds Folkpartiets landsmöte med Jan Björklunds tal, några punkter var: att enprocentsmålet i biståndet är viktigt, europasamarbetet är viktigt, att klimatet behöver ett starkt EU, EU behöver ta ett större ansvar för människor på flykt och det behövs en ny skattereform och reform på arbetsmarknaden

Folkpartiet har också tagit många steg i rätt riktning inför landsmötet bland annat förslaget om flexicurity. Trygghet på arbetsmarknaden ska komma via inskomsttrygghet, inte trygghet att ha exakt samma arbete under hela livet. Men partiet har fortfarande en bit kvar på andra områden för att FP ska vara det självklara liberala partiet. Adam Cwejman har skrivit om vikten av att ta ställning mot drogtester av barn. Vidare är det viktigt att Folkpartiet tar ställning mot brottsprovokation. Det är två exempel på viktiga frågor som jag hoppas att Folkpartiet tänker om i under helgen.

En annan bra artikel på temat om Folkpartiet inför landsmötet skrevs av William Jelvin, Kajsa Dovstad och Adam Cwejman

Fler som bloggar om dett: Frida Simonsson

Annonser

Sanna Rayman missar poängen

Posted in LUF with tags , , , , , on januari 8, 2011 by Christoffer

Sanna Rayman kritiserar lite syrligt Adam Cwejman och Magnus Andersson för ”Nånannanism” i och med deras gemensamma artikel om Centerpartiet och Folkpartiet Liberalernas framtid.

Problemet för Rayman är att hon helt missar poängen med artikeln, och vad som är ungdomsförbundens roll. Ungdomsförbunden är knutna till moderpartierna (och kan inte arbeta för ett samgående före partierna gör det) och ska alltid diskutera partiernas framtid och vara drivande för att dessa utvecklas och undviker stagnation.

Det är precis vad Adam och Magnus har gjort med sin artikel på Newsmill. Så hur kan det vara ”nånannanism” att själv ta ansvar för att debatten om sina respektive moderpartiers framtid?

Fler som bloggar om C och FPs framtid: Magnus Andersson, Adam Cwejman, Andreas Froby, Victor Zettermann

Väst-Sahara, en bortglömd konflikt?

Posted in Uncategorized with tags , , , on december 8, 2010 by Christoffer

Konflikten i Väst-Sahara är i Sverige, och antagligen i större delen av världen, en ganska bortglömd konflikt. Idag skriver Adam Cwejman tillsammans med 5 andra ordföranden för andra ungdomsförbund om Marockos ockupation av Väst-Sahara.

Det är tråkigt att det blivit så, för det gör att utsikterna för att människorna i Väst-Sahara en dag ska kunna leva i ett fritt och självständigt land ganska små. Marocko gynnas av sina handelsavtal med EU och vi i Europa har enorma möjligheter att sätta press på Marocko, bland annat genom hota med handelsblockad. Sveriges regering skulle kunna jobba med att försöka få EU att ta ställning för Väst-Sahara. Jag önskar att Carl Bildt sätter igång direkt.

Freedom House har i 2010 års granskning benämnt Marocko som ”partly free” men de ockuperade Väst-Sahara som ”not-free”. Det här är en medveten politik från Marockos sida där människor som kämpar för mänskliga rättigheter i Väst-Sahara förföljs och trakasserar. Allt för att behålla kontrollen över landet. Jag hoppas att fler kan uppmärksamma situationen i Väst-Sahara, så kanske vi kan skapa press på Marocko.