Arkiv för Skola

Väntad kritik

Posted in Mänskliga rättigheter, Papperslösa with tags , , , , on mars 4, 2011 by Christoffer

Det har kommit en hel del väntad kritik gällande regeringens och miljöpartiets överenskommelse. Att Sverigedemokraterna skulle vara kritiska var naturligtvis givet, och att Socialdemokraterna ogillar arbetskraftsinvandring visste vi sedan tidigare. Det mest humoristiska är dock att jämföra kritiken från V och SD (finns längst ned i denna artikel). Vänstern hävdar att MP har låst sig vid regeringens ”utvisningspolitik” och SD hävdar att detta leder till fri invandring. Bådas kritik är naturligtvis långt ifrån förankrade i verkligheten, även om fri invandring vore toppen.

Den mer sansade kritiken kommer från SVD, och de varnar för att denna ”snällism” kommer kosta oss dyrt politiskt. SvDs kritik missar eller snarare, utgår inte från att mänskliga rättigheter ska anses vara universella och inte kopplade till medborgarskap. Det är en fundamental skillnad mellan ett liberalt synsätt och ett socialistiskt eller konservativt synsätt (där klass eller nation går före individ). Vidare utgår SVD från att detta är politiskt självmord, framförallt för moderaterna eftersom ”Frågan om vård och undervisning till personer som av svensk lag bedömts vara oberättigade har drivits av de borgerliga småpartierna men de har få rörliga väljare kvar att förlora”. Det är sant att Folkpartiet och Kristdemokraterna har drivit detta rätt länge nu, men jag tror analysen att detta skulle skada moderaterna är felaktig. Oavsett det, så är det en orimlig hållning att utifrån förväntade opinionsströmmar bedriva politik. Den bör bedrivas utefter en övertygelse om vad som är bra/dåligt. Jag hävdar inte att det alltid fungerar så i praktiken, men att argumentera för att det skulle vara rätt att vara populist tycker jag är rätt skevt.

I övrigt bygger SVDs argument på en otroligt skev syn på vad det innebär att leva rättslös. ”Kommer man över huvud taget känna sig motiverad att ansöka om asyl och uppehållstillstånd om uppgörelsen blir verklighet?” Svaret är självklart ja. Ingen lever gömd i ett land friviligt. Den psykiska press det innebär att ständigt riskera att skickas tillbaka är enorm. Utöver det saknar man allt form av rättsligt skydd och man är blottad för alla möjliga former av utpressning både från hyresvärdar och arbetsgivare – eftersom man helt saknar möjlighet att hävda rimliga villkor. Att någon frivilligt sätter sig i denna situation är inte troligt. Snarare är det rätt och riktigt att man i denna situation erkänner deras mänskliga värdighet, genom att ge dessa människor rätt till sjukvård och skola för deras barn. Att det på något sätt skulle bli attraktivare att vara papperslösa kontra asylsökande är helt klart naivt. Testa själv att leva ens vecka leva utan tillgång till något bankkonto eller bankkort. Och avsaknad av tillgång till samhällets betalningssystem är ändå bara ett av de mindre problemen en papperslös har.

Angående att detta skulle göra människor upprörda och att detta gynnar Sverigedemokraterna, är egentligen en fråga om hur vi förändrar människors attityd till ett Sverige som ständigt förändras och utvecklas. Det blir svårt, men har egentligen inte med huruvida papperslösa människor ska ha rätt till vård och skola.

Annonser

Skolan blir en valfråga

Posted in Skola with tags , , , , on augusti 10, 2010 by Christoffer

Skolan ser ut att bli en valfråga i årets val, det är både bra och viktigt. Det är bra att när debatten om skolan förts fram av Folkpartiet de senaste åren nu fortsätter så att skolpolitiken fortsätter att utvecklas. Det är dock inte tack vare Folkpartiet som debatten fortsätter. I och med att Socialdemokraterna har lagt sig så nära FP som de bara kunde så kommer istället mothuggen från Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Lars Ohly tog upp i sitt sommartal i Gnesta att vinst i friskolor borde förbjudas, och i söndags skrev han och Rossana Dinamarca en debattartikel på DN debatt på samma tema. De skriver bland annat ”Vänsterpartiets mål är att bygga världens bästa välfärd utan privata vinster”, en intressant fråga är då kring om vänstern vill vara konsekventa med detta, ska vi förbjuda privat upphandling av till exempel byggen? Ska vi kanske ha ett statligt byggbolag så att vi kan utföra byggnadsarbeten för det offentliga utan vinstintresse? Men huvudfrågan är: varför är privat vinst något dåligt?

Om man ser på erfarenheten så visar flera rapporter på att konkurrensen mellan skolor är bra, det tvingar skolorna att anpassa sig efter olika elevers behov och ständigt sträva efter att förbättra sigsjälva. Det visade bland annat en intressant rapport från skolverket (Som tillfälligt drogs tillbaka när dåvarande skolministern Baylan utrtrycks sitt missnöje). Dessutom tycker jag det är viktigt att det finns så många olika typer av skolor som möjligt, så att så många elever som möjligt kan hitta en skola för just honom eller henne.

Så nu när vänstern gör skolfrågan i valet inte till en diskussion om detaljer utan om vilken inriktning svensk skola ska ta, blir det desto mer angeläget att Folkpartiet och Alliansen vinner. För FPs linje med en mångfald av skolor med olika utseende och olika inriktningar, där friskolor ska få ta ut vinst – för att öka konkurrensen mellan skolor och öka valfriheten för eleverna.

Fler som bloggar om detta: Amanda Brihed, Seved Monke, Per Altenberg, Helena von Schantz, Per Pettersson, Olov Lindquist

Språkets makt

Posted in Riv gränser, Skola with tags , , on november 24, 2009 by Christoffer

De fleta är nog överens om att språkkunskaper är otroligt viktiga och att så som världen utvecklas kommer språkkunskaper att bli än mer viktigt. Tyvärr så blir språkkunskaperna sämre och sämre i Sverige idag. Folkpartiet liberalerna har det intressanta förslaget om att man ska läsa engelska från första klass, obligatoriskt. Det skulle göra otroligt mycket för språkkunskaperna i engelska, som är så centrala, oavsett om vad man ska arbeta med.

Svenska akademien skrek i högan sky att det hotade det svenska språkets ställning. Men hur man kan hävda detta är för mig väldigt besynnerligt. Det är endast ytterligare ett tecken på hur reaktionär Svenska akademien är. Hur gynnas det svenska språket av att vi inte förbättrar våra kunskaper i att kommunicera med andra länder? Språket har alltid utvecklats i utbyte med andra språk och kulturer, ett språk som inte tål att andra influenser, är dömt till döden. Men framförallt är detta ett viktigt steg för att förbättra möjligheterna för oss att få jobb genom att öka konkurrenskraften hos svensk arbetskraft.

I dagens SVD så argumenteras det för att fler språk än engelskan ska läras ut tidigare. Det är helt riktigt att det i många fall inte räcker med engelska, och mer språkkunskaper ger mer frihet till individen. Men det är viktigt att komma ihåg att många har problem med svenskan och engelskan ändå upp på gymnasiet. Att ytterligare tvinga på elever mer språk tidigare kan leda till att många tappar lusten för alla språk om intresset inte finns. Jag skulle säga att man gärna kan införa mer språk tidigare, men på frivillig basis. Då kan elever i samråd med föräldrar och lärare välja om de vill läsa mer språk eller inte. Detta skulle öka kunskaperna utan att riskera att elever känner sig alienerade mot språkstudier.

Nu förstatligar vi skolan!

Posted in Folkpartiets landsmöte, Ideologi, Skola with tags , , , on november 20, 2009 by Christoffer

Folkpartiets landsmöte har precis röstat för att staten ska vara huvudman för skolan. Det är en otroligt viktig reform! För rättvisan mellan kommunerna, idag är det stora skillnader både i finansiering och kvalité. Förstatligande öppnar för en rad möjligheter: öka läraryrkets status (sedan Göran Persson kommunalisering så har läraryrkets status sjunkit), underlätta granskning av skolan (det är vansinnigt mycket lättare att granska 1 huvudman jämfört med 290). Men framförallt så är riksnivån den rimliga nivån att skolan ligger på. Eftersom spelreglerna (med skollag, skolinspektion m.m.) sätt på nationell nivå så bör också ansvaret utkrävas på nationell nivå.

Jag är väldigt glad över att Folkpartiet Liberalerna ställt sig bakom ett förstatligande av huvudmannaskapet.