Archive for the Europa Category

Helt rätt om federation

Posted in Europa with tags , , on september 17, 2012 by Christoffer

För ett par dagar sedan var Barroso ute och pratade om att Europa måste gå mot en federation. Principiellt tror jag det är helt rätt, men tyvärr så undvek Barroso att ge sig in i debatten om hur detta ska ske, eller hur en europeisk federation skulle kunna se ut. För mig så måste makten I ett federalt Europa utgå från parlamentet, annars faller hela idéen.

Mycket bra sagt av Birgitta Ohlsson kring detta utspel. Det går inte att prata om federation utan att prata om demokratiska reformer och mer öppenhet i EU.

Annonser

Osunda argument

Posted in Europa with tags , , on februari 6, 2012 by Christoffer

Sveriges deltagande i finanspakten har varit ivrigt debatterat under en tid där det mesta har handlat om och i så fall på vilket sätt som Socialdemokraterna kan tänka sig att stödja ett svenskt medlemskap. Jag har ibland blivit frustrerad på olika debattörer som av olika anledningar tagit tillfället i akt att debattera andra saker som egentligen inte har med saken att göra (Euron vara eller icke vara i Sverige t ex). Men man är rätt van, det är både vanligt och väntat med den typen av glidningar.

En annan sak är när man stöter på riktigt osunda argument, så som på dagens DN debatt där Carl B Hamilton går loss rejält på oppositionen och drar in jämförelser med både andra världskriget och Raoul Wallenbergs insatser för utsatta i Ungern. Jag tycker det är pinsamt att se en partikamrat göra en så horribel jämförelse. Vad har kampen för att rädda människor i Ungern med dagens finanspakt att göra? Vet vi vad Wallenberg hade tyckt om finanspakten? Svaret är inget på den första frågan, och ingen aning på den andra. Vad har Wallenbergs anda att göra med en teknisk och ekonomisk fråga om hur Europa ska lösa sin skuldkris? Åter igen, ingenting alls.

Jag gillar inte när man använder viktiga symboler för humanitet och mänskliga rättigheter för helt andra syften.

Fler som skriver på detta tema: Adam Cwejman, Mathias Sundin

Systemfel

Posted in Europa, Mänskliga rättigheter with tags , , , on januari 4, 2011 by Christoffer

Dagens ledare i DN tar upp den mycket oroande utvecklingen i Ungern kring deras yttrandefrihet. Det behövs verkligen att fler kritiserar hur olika EU länder utvecklas för tillfället. Ungern, Frankrike, Italien, Malta och Grekland är bara de mest extrema exemplen på länder som har infört lagar eller system som allvarligt hotar människors fri- och rättigheter.

Men att utvecklingen inte stoppas är framförallt ett systemfel. Att Ungern just nu är ordförande för EU är en konsekvens av att Europa har bevarat det roterande ordförandeskapet inom unionen. Visserligen har precis som DN påpekar ”ordförandeskapet inte samma politiska tyngd som tidigare”, men det påverkar ändå unionens arbete, så att nationella särintressen kan hindra utvecklingen inom Europa. Det är också tveksamt hur Europa ska kunna kritisera mindre fria staters brist på yttrandefrihet med Ungern som ordförande, med tanke på den medielag Ungern nyligen har stiftat.

Dels behöver de roterande ordförandeskapet slopas helt, dels behöver vi få en bättre granskning av grundläggande rättigheter inom unionen bara på det sättet kan vi ändra den utveckling vi ser i många länder. Det gäller fler områden än yttrandefriheten, men det håller inte att anse att bland annat yttrandefriheten ska vara en intern angelägenhet för medlemsstaterna. Fler EU-länder borde ställa sig upp och kritisera Ungerns lagstiftning.

Rödgrön EU-kompromiss

Posted in Europa with tags , , on juni 29, 2010 by Christoffer

Så kom de rödgrönas EU-kompromiss. Det är en kompromiss mellan 3 partier som har helt olika syn på Europa. Ja, (S) Njae (MP) och Nej (V) kokades ihop till en rörig kompromiss. Vänstern fick släppa på kravet om att lämna EU och MP var tvungna att acceptera att EU ska få en global roll. Dock är det inget EU-positivt program, vilket man naturligtvis inte kunde vänta sig. V och MP har tvingats acceptera EU men inte mycket mer. Det vill till exempel motarbeta en federal utveckling, det är ett vacker omskrivning på att de inte vill att makten i Europa ska flyttas närmre medborgarna. EU är långt ifrån någon perfekt organisation, makten ligger alldeles för långt ifrån medborgarna och det är i praktiken omöjligt att utkräva politiskt ansvar för fattade beslut. Därför behövs mer makt åt Europaparlamentet, bara då kan vi rösta bort politiker vi inte vill ska styra. Men detta är de rödgröna bestämt emot.

EU-minister Birgitta Ohlsson skrev en väldigt bra rapport angående de rödgröna partierna EU-politik. Strävar man efter en konsekvent EU-politik som tar ansvar för helheten, har en positiv syn på samarbete i Europa och vill att medborgarna ska ha mer inflytande i EU (mer federalism där parlamentet får makten) då är det Folkpartiet som gäller.

Fler som bloggar om detta: Andreas Froby

Datalagring

Posted in Europa, Integritet with tags , , , on mars 4, 2010 by Christoffer

Nu är debatten igång igen kring datalagringsdirektivet, men för första gången på rätt länge är det goda nyheter för liberaler. Tysklands författningsdomstol har meddelat att den tyska versionen av denna lag strider mot deras grundlag. När man granskar lite närmre (för de som kan tyska rekommenderas en titt här) vad domstolen tagit upp som problematiskt med lagen blir än mer lättad: lagen har inte tillräckliga begränsningar kring hur datalagringen får användas, de sparade uppgifterna räcker för att kartlägga sådant som politisk tillhörighet och personliga värderingar och riskerar dessutom att leda till en utbredd känsla av att alltid vara iaktagen. Dessa kloka ord från författningsdomstolen i Tyskland är som ljuv musik i ett land där Tomas Bodström har haft allt för stort inflytande. Vi ska dock inte tro att direktivet kommer falla till marken på något sätt, domstolen menade framförallt att det är det sätt som tyska myndigheter valt att implementera direktivet som strider mot den tyska grundlagen, alltså inte själva direktivet. Men vi som är skeptiska till datalagringen kan vädra morgonluft. V och MP har redan bytt fot, och Centern kräver nu att vi väntar på den översyn av direktivet som Cecilia Malmström kommer att göra.

Jag är just nu otroligt glad över att det är en liberal politiker, och extra glad över att det är just Malmström som sitter på justitieansvaret i EU-kommissionen. En översyn av direktivet behövs verkligen och förhoppningsvis kanske direktivet kan bli frivilligt eller att minimikraven för lagringstiden kan kortas ned eller varför inte en domstolsprövning innan polisen får ta del av uppgifterna… Mycket kan förbättras och det ska bli spännande att se resultatet av Malmströms översyn – och under tiden får vi hoppas att fler stödjer Centerns förslag om att direktivet får vänta tills översynen är klar. För varför ska vi implementera något som vi kanske måste revidera bara några månader efter att vi implementerat det?

Mer kommentarer kring datalagringen: Mark Klamberg, HAX, Liberati

Grattis Malmström!

Posted in Europa with tags , , on november 17, 2009 by Christoffer

Regeringen har idag nominerat Cecilia Malmström till att bli Sveriges nya kommissionär efter Margot Wallström. Malmström är den mest erfarna och mest kompetenta personen i Sverige för detta jobb och det är otroligt roligt att hon får förtroendet. Jag tycker det är otroligt roligt att Sverige nu får sin första liberala kommissionär!

Nu gäller det hon får en bra portfölj!

Mer om detta finns här och här

Värt att fira!

Posted in Europa, Ideologi with tags , , , on november 9, 2009 by Christoffer

Idag är det 20 år sedan berlinmuren föll, vilket uppmärksammas stort idag. Och det är värt att fira, det gav hopp om frihet och demokrati till hela östeuropa. Berlinsmurens fall innebar att ett enat Europa blev möjligt, många av de framsteg som vår kontinent har sett är tack vare murens fall. Den ekonomiska tillväxten i Östeuropa och människors möjlighet att röra sig fritt i hela Europa har gett friheter för både öst och väst. Berlinmurens fall är en symbol för liberalisering, rivande av gränser och starten på nytt samarbete över gamla hinder.

Tyvärr så firar vissa politiker detta med lagar som bygger nya hinder för den fria rörligheten och ökar gränserna. Detta exempel är taget från Slovakien, där den ekonomiska krisen tvingar fram desperata åtgärder. Tyvärr kommer inte detta förslag om att staten ska få option på att köpa ”strategiskt viktiga” företag inte gynna investeringsklimatet i Slovakien, det riskerar att snedvrida konkurensen när staten går in och köper företag vilket missgynnar just de värden som berlinmurens fall borde vara en symbol för. Dvs, mindre protektionism och färre gränser för människor, varor och kapital.

Tyvärr är inte de Slovakiska politikerna ensamma i sina förslag om mer statlig intervention, som allt som oftast har goda intentioner, som lika ofta slår fel. (Minns varvskrisen i Sverige). Den här dagen är värd att fira, och förhoppningsvis kan berlinmurens fall bli en påminelse för många om att protektism och isolering är helt fel väg att gå. Den påminelsen behövs idag.

Vill du vara med och fira? Kom till en ljusmanifestation på Drottninggatan i Stockholm vid den bakre ingången till Stadsteatern. Tid: 16.30-17.30. Läs mer om manifestationen också: Mark Klamberg, Per Pettersson och Per Altenberg och SVD.