Arkiv för skönhetsrådet

”Jag är inte konservativ, men…”

Posted in Bostadspolitik, Stadsplanering with tags , , , on januari 7, 2011 by Christoffer

Denna fantastiska kommentar kan man idag hitta i Svenska Dagbladet, fast i lite annat format: ”Jag är inte alls motståndare till trenden att låta staden växa genom att bygga till på höjden eller förtäta på bredden. Däremot…”

Att ens försöka framstå som nyskapande, men att vid varje givet tillfälle argumentera emot nya högre hus är lite underhållande. Jag har aldrig sett en ledare från SvD med en mer progressiv syn på stadsplanering. Däremot är detta inte första gången ordet ”bevara” ekar från sagda institution.

Så, naturligtvis är det inte rätt att alltid bygga så högt som möjligt, lika lite som det är rimligt att i alla lägen säga nej till högre konstruktioner. Men det blir lite fånigt att ge sken av att man är för förnyelse, men vid varje givet tillfälle argumentera emot den.

Annonser

Skönhet och stadsplanering

Posted in Ideologi, Stadsplanering with tags , , on januari 6, 2010 by Christoffer

Det nämns ofta att Stockholm är en otroligt vacker stad. Som stockholmsbo stämmer jag gärna in i det, staden är trivsam och det finns många platser som är vackra. Till och från förs också det en politisk debatt om att det vackra Stockholm måste bevaras, bevaras från att förstöras av nybyggnation och fula hus. I centrum för denna debatt befinner sig ofta skönhetsrådet i rollen som ett bålverk för vad som anses vara vackert. Det är inte helt oproblematiskt att i politiska sammanhang diskutera vad som ska anses vara vackert och inte vackert. Det riskerar till att leda till en skepsis mot nytänkande och mångfald, skönhetsrådet är kanske bästa exemplet på detta. De skulle aldrig tänka sig att ge sitt samtycke till något som var nytänkande eftersom det skulle bryta mot Stockholms stadsmiljö, vilket för skönhetsrådet inte bara behöver vara intressanta skapelser i glas utan det räcker med att färgen på en viss husfasad inte skulle stämma överens med andan i kvarteret för att de ska skrika i högansky. Om det finns en mall för vad som är vackert, är det bara logiskt att en institution vaktar mallen. Därför är det så farligt att diskutera kring vackert och fult i en stad, dels för att alla har olika uppfattning om detta och dels för att man ofrånkomligen blir en väktare för gårdagen och inte vill se framåt. Därför tycker jag det är tråkigt att skönhetsrådet är så tung remissinstans som det är idag. Hur många idag tycker att globen är en styggelse i Stockholms stadsbild? Inte särskilt många, ändå var det många som skrek ut sin förfäran när den byggdes. Idag är detta uppenbarligen inte ett problem eftersom den är en del av det som ny är värt att beskydda.  Det absolut bästa är att staden får växa så fritt som är möjligt så att olika kvarter kan bildas med olika profil, olika stadsdelar med olika anda och utseende. På detta sätt tilltalar staden så många som möjligt och vi riskerar inte att hamna i försvar av en mall för vad som vackert och inte. Dessutom blir staden mycket mer spännande och intressant om det är något som har växt fram på olika sätt än genom en mall för vad som är rätt och riktigt. Förr att tycka att en sådan mall ens skulle existera behöver man nog ha drabbats av ett svårt fall av konservatism och/eller kulturelitism för att tycka.

Om Stockholm för tid och evighet kommer att se ut som det gör idag kommer staden snabbt att bli tråkig och förutsägbar, det är viktigt att staden utvecklas med tiden utan att för den skulle förstöra – som man gjorde på 50-talet – gamla kvarter genom att spränga bort dem. Ett exempel är de nya skyskrapor som några folkpartister kritiserat för ett tag sedan, dessa byggnader skulle förnya bilden av Stockholm och göra staden mer mångfasetterad. Tänk att ha en stad där man kan vandra omkring i ett modernt kvarter kring city med skyskrapor för att efter en 5-10 minuters promenad längs drottninggatan komma till gamla stan med dess speciella charm. Är inte detta något att sträva efter? En intressant fråga, när dessa skyskrapor är byggda: kommer inte samma personer om 15 år när nästa nya projekt kommer igång vara oroade för exakt samma sak? Men då kommer med all sannolikhet dessa skyskrapor anses vara en naturligt del av den stadsbild som är så ovärderlig. Alltså förändras ständigt siluetten över Stockholm, och tur är det. Hur intressant vore en stad som såg ut på samma sätt som för 100 år sedan?

Jag välkomnar nya höghus i city, att staden utvecklas är någonting positivt. Dessutom så är det fördelaktigt om vi bygger högre i Stockholm, marken är attraktiv och det blir billigare per kvadratmeter desto högre husen blir.  Jag tycker också att det är dags att ifrågasätta det sätt som skönhetsrådet med flera ser på staden. Självklart måste staden få växa både på höjden, bredden och med nya kreationer som kan göra Stockholm ännu mera unikt.